نقد آهنگ

تفسیر آهنگ گلادیاتور رضا پیشرو

تفسیر آهنگ رضا پیشرو به نام گلادیاتور

Reza Pishro Gladiator

تفسیر آهنگ گلادیاتور رضا پیشرو

تفسیر آهنگ گلادیاتور پیشرو

توو نور افکنای مرزی بدم فقط ویراژ
(مجبور به فرار سریع از کشور شدم)

اولش فکر کردم به نظرم میاد
(باورم نمیشد از ایران رفتم)

چیزی به دادم نمیرسه غیر از ادبیات
(با رپ قدرت نمایی میکنم)

میگن اونور بری میشی شبیه فرنگیا
نمیدونن چیزی توو خونم نیست قوی تر از دیار
(وطن پرستم و شبیه خارجیا نمیشم)

این روزا ک*ن به ک*ن دود میکنم ماری
(ماریجوانا میکشم)

هشتگ ک*نمون پاره شد رسیدیم مقصد
(با سختی به هدفمون که ازادی بیان بود رسیدیم)

از اول هدفمو میزنم فلش بک
هشتگ دوباره تفریحمون تشتک رپ رپ
(تشتک در نوشابست-دوباره ازادی ازمون گرفته شد و تفریحات بیهوده برگشت)

زندانیای پشت سلولم میشه لشکر
(۱-همرو با رپ محکوم میکنم۲-خیلیا مثل من زندانی شدن تو این راه)

سلام کن به مریخ
جنگ جهانی توو راهه برو در پناه کلمات انجیل
(برای وضعیت خطرناک دعا کنید)

منم و یه چرکی
خودمو پرت کردم و رد شدم از جهتای نفرین
(اشاره به سفر از کشور)

ضربات جدی
تو رو هل میده به عمق رویاهات و هدفای ذهنی
(شکنجه ها باعث توقفم نمیشه بلکه باعث مصمم شدنمه برای ادامه راهم)

تفسیر آهنگ گلادیاتور

اگه وجود داری بینِ مردمت راه برو
(با مسئولینه)

دادی نسل قبل و بعدو به کاندو* و
(باعث نسل کشی شدن)

پولو چاپ کن و بده ناو و باند و تانک
(پول باید خرج ملت بشه نه جنگ)

شعار شعار غلام غلام دلار
(شعارای بیهوده مردم برای تورم)

پابند و رانندم چهار فصل و راه بلد
(دائما در حال رپ کردنم و راهو بلدم)

با قلم ساز زدم با جنم جار زدم
(جرات خیلی زیاد)

همه گیر کردیم توو وضعیت قرمز
نمیشه نفس بکشی توو طبیعت زنده
(نداشتن آزادی)

حقیقت قصه مثل جوییدن چرکه
(حقیقت کثیف و تلخه)

دل همه خیابونا میرسه به تهران
(عشق به شهر و وطن)

فرو بکن کلماتو زیره دل مِنها
(کلماتو مثل شمشیر فرو میکنیم)

خودشون ازت میسازن گلادیاتور
بعدم تبدیلت میکنن به کاریکاتور
(خودشون مجبورت میکنن به اعتراض و بعدش سوژه میشی)

آسیا سرخ و هدف اینه عاصیا سرخ
(آسیا سرخ رودی در چینه-عاصیارو شکنجه میکنن)

آقایون میکنن بد از تر نازیا ظلم
(نازی به ارتش هیتلر گفته میشه)

نسل نابینا مرد و رای قاضی ماسون
(اشاره به تک چشم ماسونری-حکم جهان فری ماسونری شده)

دکمه بازگشت به بالا