متن آهنگ سایر سبک هامتن آهنگ فارسی

متن آهنگ صلح درون و آشتی با اونور مهراد هیدن

صلح درون و آشتی با اونور مهراد هیدن

متن آهنگ صلح درون و آشتی با اونور مهراد هیدن

آهنگ صلح درون و آشتی با اونور از مجموعه آهنگ های آلبوم تونل 2 مهراد هیدن میباشد.

♫♫♫

بوسه ی آتش روو پوستم ماند

میرقصم آرام همراه باد باز هم باران روی خاک

مینویسد نامم را آخر من با لبخندی

میسپارم جانم را ،من میسپارم جانم را

من میسپارم جانم را

میسپارم جانم را آخر من با لبخندی

میسپارم جانم را رویایم من را میسازد بیدار

شناور می مانم به روی آب بازم باران روی خاک

مینویسد نامم را آخر من با لبخندی

میسپارم جانم را میسپارم جانم را

میسپارم جانم را

میسپارم جانم را، آخر من با لبخندی

میسپارم جانم را

دکمه بازگشت به بالا