آرشیومتن آهنگ فارسی

متن آهنگ گلم گلم گل بی خارم عرفان طهماسبی

عرفان طهماسبی گلم گلم گل بی خارم

متن آهنگ عرفان طهماسبی به نام گلم گلم بی خارم

Erfan Tahmasbi – Golom Gole Bi Kharom

♫♫♫

بیو ز نُو تو وابو قاصدِ بهارُم

رنگ و ری نداره بی تو روزگارُم

کَوگِ نازنینُم بیو برس به دادُم

آخه خوت!!! خه دونی دی مو طاو نَدارُم

صد بار گُتُمِت همچین مَکُن

زلفای بورت چینُ چین مَکُن

صد بار گُتُمِت همچین مَکُن

زلفایِ بورت چینُ چین مَکُن

گُلُم گُلُم گُلِ بی خارُم

ز دوریَت زار و بیمارُم

های گُلُم گُلُم گُلِ بی خارُم

تکست آهنگ عرفان طهماسبی گلم گلم گل بی خارم

ز دوریَت، زار و بیمارُم

صد بار گُتُمِت همچین مَکُن

زلفای بورِت، چینُ چین مَکُن

گوش نَکِردی حرفِ دلدارت

دلِ زارُم غمگین مکُن

شُوُم شَوه روزُم شَوه

همه لا شُم؛ سی گُل تَوه

شُوا که مو رُم سراغِ گُل

ز بَختِ بَدُم گُلُم خَوه

شُوا که مو رُم؛ سراغِ گُل

ز بَختِ بَدُم گُلُم خَوه

گُلُم گُلُم گُل بی خارُم

ز دوریَت زار و بیمارُم

دکمه بازگشت به بالا