متن آهنگ فارسیمتن آهنگ های پاپ

متن آهنگ از این حال به آن حال سالار عقیلی

از این حال به آن حال سالار عقیلی

متن آهنگ سالار عقیلی به نام از این حال به آن حال

Salar Aghili – Az In Hal Be An Hal

♫♫♫

چه عید است چه عید است
چه عید است چه عید استکه خاک آینه دار است
هوا مست زمین است زمین رنگ بهار است
هوا مست زمین است زمین رنگ بهار است

ببین باد وزان را ببین سرو جوان را
ببین مستی این را ببین شادی آن را
جهان نو شده از نو ببین خنده ی گل را
از این پرده ی آواز شنو بانگ دهل را شنو بانگ دهل را

بگو سردی و سرما بپوشند دهان را
از آن باغ خیالی ببینند نشان ها
بگو سردی و سرما بپوشند دهان را

از آن باغ خیالی ببینند نشان ها
چه عید است چه عید است پر از خنده و شادی
خدایا به دل ما چه شوری که ندادی

جهان نو شده از نو ببین خنده ی گل را
از این پرده ی آواز شنو بانگ دهل را شنو بانگ دهل را

تکست آهنگ سالار عقیلی از این حال به آن حال

خدایا دل ما را در آیینه ی احسان
از این حال به آن حال بگردان و بگردان

چه عید است چه عید است
چه عید است چه عید استکه خاک آینه دار است
هوا مست زمین است زمین رنگ بهار است
هوا مست زمین است زمین رنگ بهار است

خدایا دل ما را در آیینه ی احسان
از این حال به آن حال بگردان و بگردان
بگردان و بگردان

چه عید است چه عید استکه خاک آینه دار است
هوا مست زمین است زمین رنگ بهار است
هوا مست زمین است زمین رنگ بهار است

خدایا دل ما را در آیینه ی احسان
از این حال به آن حال بگردان و بگردان
بگردان و بگردان

دکمه بازگشت به بالا