ثبت شده در ستاد ساماندهی جمهوری اسلامی ایران

متن آهنگ استایل کچی بیتز

متن آهنگ استایل کچی بیتز

تکست آهنگ جدید از کچی بیتز بنام استایل با تنظیم سوالک و ایلینویز

Catchybeatz – STYLE

متن آهنگ استایل کچی بیتز

وایستا چاقی بپا استایلو
ما هاییم و ولی های لایت
ب ب ب بپا رایمو
توو مخه عین دراگ
بپا استایلو، بپا استایلو
ب ب ب بپا استایلو، بپا استایلو
ب ب ب بپا استایلو، بپا استایلو

هی مامی مامی تو دنبال فیمی
پول لوله و لوله دلاره یِن نی
چی؟ یعنی فیدیم و میزنیم با بیبی
منو پلی میکنن و شدم مین استریم
لباس هامون همه برنده
میام با برندی
دافم سرش جنگه ولی میاد با کندی
نه مثم نی و اکیپ همه سمی و
بگیر دَم سنگین و بریم دم در
ماشین ها رو کم داریم بادیگارد
داشی ما چیکار کردیم پاچید کارا رمزه
فازها بنگره تو هم کارات کنسله
چاقی مافی تنش رکابیه و کرده شکار

وایستا چاقی بپا استایلو
ما هاییم و ولی های لایت
ب ب ب بپا رایمو
توو مخه عین دراگ
بپا استایلو، بپا استایلو
ب ب ب بپا استایلو، بپا استایلو
ب ب ب بپا استایلو، بپا استایلو

برسون بزار بشه زمستون
بده تکون، بترکون

– سایکو
همش بخور دایی کوک
فقط بکن نایک او
از الک و نویز –
دافت چسه هاهاته عین سسه
ه ه ه هیتر رُسته باز هم بزار بگه *
کارها اورج بالا برج با من بنجامین میاد
تو هم میاد باهات جورج
ماها پرو تو آماتور
داشی ها کجایین پرچم بالاست بی کوکائی
نیکولاییم بیت و رایم هیت و
آمیگو باندیدو

وایستا چاقی بپا استایلو
ما هاییم و ولی های لایت
ب ب ب بپا رایمو
توو مخه عین دراگ
بپا استایلو، بپا استایلو
ب ب ب بپا استایلو، بپا استایلو
ب ب ب بپا استایلو، بپا استایلو
ب ب ب بپا استایلو، بپا استایلو
ب ب ب بپا استایلو، بپا استایلو
ب ب ب بپا استایلو، بپا استایلو

دیدگاه خود را بگذارید