متن آهنگ اسکیکی چرسی و یانگ صادن

متن آهنگ چرسی و یانگ صادن به نام اسکیکی

Chvrsi x Young Sudden – Skiki

متن آهنگ اسکیکی چرسی و یانگ صادن

شی شی از بیس شماها چیپین
چکتونو میکشم میدم بکننت شیپینگ
اینا سیس نی بهتره سریع جیم شین
تا قاطی نکردم توو مخم نچسبوندم سیم میم
رو پای ما ان دافیا، بالاخواهم سی تا سیبیل
میلرزونن باربیا، پشتم هیترا اسکی کی
کارام پیست نی توو کاپ میدم بهت ویسکی
از کمبرونم میاد صدام لایف استایلمون ریسکی
هی لفظ نیا از تیزی، فلوم کچی عین دریزی
همتون کپین فیلمین، روتون خورده مید این چین
مین میکارم توو مارکت، با کارا کنین هد پاره
تا پلیم جیغ میکشن انگار ترکام جن داره
پرستوتونم هاته، میدونم که سر فیم بامه
خودم اهرم فشارم، لفظامم فاندامنتاله
زوچیوو میده چینمو، دایمند VVS داره
چکی کردم بدخوامو که الآن اسمم توو گیم هاته

دیگه نمیترسم از گردون ناجا
زود زدم بیرون از خونه بابام
حسابامون پُره قسمت بوده دادا

چیشد تازه داشت حال میداد ها
کار با یه کال میاد
از جنوب تا شمال میاد بی مالیات
هیمالیام باشی بد میگن لاشیا
به چپمه دیماریا توو بست لایف با باربیا
افریکن میکس ایتالیا
سفید سیاه، هر دوشو میخوام
یکی رو تخت، اون یکی توو وانه
میگن صادن چرا زیاده روی میکنی باس
میگم همش از رو لاوه چون میدونم تهش دامه
انقد موزیکام اونوریه میگن میری اسکی کیو؟
خفه خون چون نمیدم جواب یه *
از * به خاطر قافیه میخوام معذرت
چون سایز گرفتم بود اندازه * ری ریو

تکست آهنگ چرسی و یانگ صادن اسکیکی

دیگه نمیترسم از گردون ناجا
زود زدم بیرون از خونه بابام
حسابامون پُره قسمت بوده دادا

پولام میشه نقد هر کی با ما باشه بد
تهش به * میره صد
چون به ما میگن: گنگ، گنگ، گنگ
به ما میگن : گنگ، گنگ، گنگ
یانگ باس اومد با چرس
پشتمون یه شهر
همه چشا روی گمبرونه
بگیرنت، بنگ، بنگ
اگه بگیرمت
بنگ، بنگ، بنگ، بنگ
شما ما دوتا رو ببینین که شیوین
از شکم ننم بهم میگن سیاه جننی
گمبرون میگن شما لا سرحدیا رندین
یانگ صاد ما نگا عین اسلیم شیدی
هولد آن، هولد آن
میبینم چقد لیدی
یکی دوتاشون میلفن و یکی دوتا بی بی
یک دو سه چهار رینگا مث کری
یکیشونو میخوام شما سه تا خب برین

داره میاد صدا ببوی ناجا
سریع باس بزنم بیرون از خونه دافا
جیبا پُر پوله قسمت بوده دادا

Prod By Saman Beatz

دیدگاه خود را بگذارید