متن آهنگ امیرحافظ رنجبر لیلی

متن آهنگ لیلی امیرحافظ رنجبر

تکست آهنگ کردی امیرحافظ رنجبر با نام « لیلی»

Amirhafez Ranjbar – Leyli

متن آهنگ لیلی امیرحافظ رنجبر

دست وه لید نیکیشم مگر جفت دسم قطع بود

اگر غرق بوم عشقت غریق نجاتمه

وه هر ریگ بچی پل سراطمه او روژه که ولم بکید روژ وفاتمه

تو زانی وه ناو چه حالی مه دراتمه مه وه ناو حال خراوی کیشایده دیشت

تو قرصیله اعصاب ته جیبمی تو هم معشوقمی هم رفیقمی

تو دلیل حال خراوی و حال خوبمی تو آهنگیله غمگین پای مشروبمی

لیلا تو لیلیمی تعبیر خویلمی مقیم قلبمی لیلی نور چویلمی

لیلی هوا ای شهره بی تو فره سرده ایورانه ارای من هزار و صد درده

لیلی مجنونت هر شو جنون گری وه ناو هوچ افسانه عاشق جور مه وجود نیری

مه وه ژیر دست و پای خاطرات مرم هر شو خدا وه هزار و ی اسم چرم

خودایا تو خود رفیقی بکه ارام خودایا تو زانی چنی دوسه درم

فک نیکردیام وه راحتی مه ول بکی وه ناو اوج عاشقی بی وفاییت گل بکید

هر شو یه عذاو وه قلبم نازل بکی مگه مه چمه وه گرد غریبه درد دل کی

حکمت هرچی بو دل تیمه خوار اراد صد جور نذر کردمه تا برسم وه مراد

دیدگاه خود را بگذارید