متن آهنگ انبوه یاد خالی تس

متن آهنگ تس به نام انبوه یاد خالی

Text Music Tes – Anbooh Yaad Khaali

آهنگ انبوه یاد خالی از مجموعه آهنگ های آلبوم خالی میباشد.

متن آهنگ انبوه یاد خالی تس

♫♫♫

امسال رو مثل چرخ دستی من خالیه

مثل دل اسیرم تا آخر عمرم

شرمنده قول فقیدم ثمین

شرمنده زنده ترینم طنین

که توی پتو روو دوش من خوابیده تخت

مثل دست های پدرش خواب خالیه

آفتاب خالیه آب های خروشان توو کویر خالیه

درست مثل چشم های ثمین

صدای طنین ، چه اسم بدی

قرار بود خوبی ها خالی نباشن توو خونمون

یعنی صدای طنین رو میشد شنید

چشم هاش رو میشد دید تا وقتی بود ثمین

ولی الآن که رنگ خالیه

سیاه و عسل آبی و سبز خالیه

کل چشم های ثمین رو از زمین رو به من برسونید

میگم زمین خالیه

شب خالیه مهتاب خالیه

دار خالیه طرفدار خالیه

مرگ خالیه ، از زندگی به من نگو

که خوب میدونم خالیه نسبت دید و زاویه

واسه طنین مهم نیست کی کجا میره

وقتی داشت گلش میشکفت گلش مرد

زبونش دفن شد گلش خشک

دورش پر شد از گلایل

از اون به بعد چشم هاش حرف میزد میگفت برو گمشو

تکست آهنگ تس انبوه یاد خالی

زبون خالیه ، نون ، الف ، نون خالیه

نصفم رفت که جان و جهانم رفت

پس برو گمشو که باقی خون بازیه

نصفم خالیه ، بازی خالیه

بازی همون جون اما خون خالیه

خستم از این راه و گاری خسته پدر

خوب که ابر ها رو ببینی آسمون خالیه

طنینم گوش شد وقتی ثمینم کور شد

زمین به گور خالیه طنین انبوه شد

انبوه خالیه ، گور خالیه ، خالی خالیه

کولی انبارم خالی ، دار و ندارم خالی

هی میگن خدایی هست

میگم غریبه چیکارم داری

کولی ام داد میزنم به کوهی که قبلا

جواب من رو میداد اما الآن خالیه

داد میزنم میراث ایران رو ظلم کشت

که چشم طنین حرف شد گفت سیاست خالیه

گاری رو هول بده ، شکمم خالیه

ولی چشم هاش دروغ میگفت

میدونست غذا خالیه

توو این جهنم که وقتی فرار خالیه

بقا خالیه حتی شکم سیر خالیه

بودن خالیه ، نبودن خالیه

زندگی خاطراتی از ماست که خالیه

چشم طنین و گوش ثمین یادگاریه

یادگاری خالیه

متن آهنگ انبوه یاد خالی از تس

دیدگاه خود را بگذارید