آهنگ های ویژه رسانه سای موزیک
SPECIAL SONGS

متن آهنگ انزوا بامداد

انزوا بامداد

Text Music Bamdad Enzeva

متن آهنگ انزوا بامداد

متن آهنگ انزوا بامداد

[ورس یک]

غم رو غمه ، مشکی شاهرگم

قیر میچکه میپاچه رو هر چی نوشتی

به جمجمه‌ ـَم میکوبه که منو بیدار کنه

تو توو خواب هفتم رگ خوابمو گرفتی

چطوره پاشم برم یخچالو نگاه کنم

پام بره تووی خواب عمیقو تاریک

موهامو بِکَنم شاید یه فرجی شد

ناخونامو بگیرم با چاقو خون‌ مالی‌

یه خشاب بگیرم قرص بریزم ته چاه

ماشه رو بچکونم با تراول برم تره‌ بار

بوی فاضلاب سوراخ تهران و تحمل کنم

أ تردید دیشب با فردا نظر تبادل کنم

پرمو بِبُرم رد بدم که دلم خنک

قندیل ببنده توو فریزر اسفند ماه

گم‌ گشته توو سفره‌ ی پوچی امسالم

جای هفت‌ سین شیش‌ تا لیوان ش*ش بذارم

به گند بکشم ببندم محکم بخندم

چشامو کور کنم باکره بگرده دردم

کلیشه‌ ی لا*یای کوه لاش اکباتان

صدای بِتُن‌ گونه سرفه‌ ی بلوک و بشنوم

[پُل]

میخوام انتقام بگیرم از همه

من اینی که می بینیم نیستم

من عصبیم و بد اخلاق و بی رحم

خیلی وقته صحنه ی کتک خوردن تو تصور میکنم

چجوری میتونم صورت تو با دستام له کنم

واسه همونایی که دارن به جوکت میخندن

توو ذهن من هیچ وقت خونی توو بدنت {نامفهوم}

من چقد میتونم؟ بوی تعفنت نشسته رو تنم

(تو بهش میگی مریض حق داری یعنی یه وقتایی کمی از این حد وسط دوره)

من حتی نزدیکت نیستم به این ظاهر دوستانه

(تو بهش میگی مریض حق داری یعنی یه وقتایی کمی از این حد وسط دوره)

لبخند گرم که بهت این باورو میدم که باورت دارم

(تو بهش میگی مریض حق داری ولی)

باورت دارم باورت دارم

(خُب حق داری ولی)

من خوب نیستم من ناراحتم

(همه اجبار خفقان به صدای من)


  ورس دو تکست آهنگ بامداد

[ورس دو]

ترسناکه که پوست دستمو بِکَنم

خونشو مِک بزنم انقد که دودشمو بگذرمو

بفهمم که آلودگی هوا بودن یعنی چه

ک* ننه اندیشه تیپ میزنم پریچهر

یا بشینم پام رو پام د*ف لخت سرنگ توو بینی

اسنیف بکنم یه جور ببینی فیت بر*نی

روده بزرگمو درآرم بکنم ته حلقت

به درخت ببندنت بفهمی واقعاً جنگه

چطوره به نظرت اگه منم بگم گرگم

گ*ه بخورم تا سیرشمو بو بدمو بگم بردم

با یه تیغی خط کج و ناشی بکشم رو چشم

لبامو بدوزم با قلمو جیغ بکشم

همه باتوما رو بکنم توو ک*ن هر چی مأموره

بازپرسو ایسگاه کنم بگم کار من بوده

اون که مُرده من بوده

اون که فحش داده محموده

اون یارو که توو کاج مُرد اونم کار من بوده

شهرو باید سیر کنم نه اون دهاتو مختو

چا*الای کله‌ پوک خوش‌ استیل تخمه‌ خور

بیاید کلیشه نباشیم کار نو بکنیم

چطوره جوجه‌ رپرای نسل سه دسته دو

[پُل]

من هیچکدومتونو آدم حساب نمیکنم

وقتی میرم جلو بین همه ی شما آدم های مهم محو میشید

من دنیای خودمم حتی اگه بمیرم قهرمانم این قصه با من تموم میشه

شما هیچکدوم تووش نمیمونید

تو هیچی نیستی تازه چیزی که بهم یادآوری میکنه چجوری نباشه

(تو بهش میگی مریض ولی نمیکنی حسش)

یه چیزی داره از درون میخورتم

یه چیزی داره از درون تیکه پارم میکنه

(تو بهش میگی مریض حق داری یعنی یه وقتایی کمی از این حد وسط دوره)

نمیدونم چطوری آرومش کنم

(تو بهش میگی مریض حق داری یعنی یه وقتایی کمی از این حد وسط دوره)

دارم خطرناک میشم

(تو بهش میگی مریض حق داری یعنی یه وقتایی)

دارم خطرناک میشم

(خُب حق داری ولی)

دارم خطرناک میشم

[اوترو]

ببین ساده است کَندن از قول های دروغشون

برو آدم های مهم و غول های کوتوله

(همه اجبار خفقان به صدای من)

دانلود از سای موزیک نیم بها و نصف حجم برای شما محاسبه می شود.

    نظرات بسته شده اند