ثبت شده در ستاد ساماندهی جمهوری اسلامی ایران

متن آهنگ ایران کهن شهرام ناظری

متن آهنگ ایران کهن شهرام ناظری

تکست آهنگ جدید از شهرام ناظری بنام « ایران کهن»

Shahram Nazeri – Irane Kohan

متن آهنگ ایران کهن شهرام ناظری

ای خشم به جان تاخته ، توفان شرر شو

ای بغض گل انداخته ، فریاد خطر شو

ای روی برافروخته ، خود پرچم ره باش

ای مشت برافراخته ، افراخته تر شو

ای حافظ جان وطن ، از خانه برون آی

از خانه برون چیست که از خویش به در شو

گر شعله فرو ریزد ، بشتاب و میندیش

ور تیغ فرو بارد ، ای سینه سپر شو

خاک پدران است که دست دگران است

هان ای پسرم ، خانه نگهدار پدر شو

دیوار مصیبت کده ی حوصله بشکن

شرم آیدم از این همه صبر تو ، ظفر شو

تا خود جگر روبه کان را بدرانی

چون شیر درین بیشه سراپای جگر شو

مسپار وطن را به قضا و قدر ای دوست

خود بر سر این تن به قضا داده ، قدر شو

فریاد به فریاد بیفزای که وقت است

در یک نفس تازه اثرهاست ، اثر شو

ایرانی آزاده ، جهان چشم به راه است

ایران کهن در خطر افتاده ، خبر شو

مشتی خس و خارند ، به یک شعله بسوزان ، به یک شعله بسوزان

بر ظلمت این شام سیه فام ، سحر شو

دیدگاه خود را بگذارید