متن آهنگ اینکاره جرشا

متن آهنگ جدید جرشا به نام اینکاره

Jarshaa – Inkare

اینکاره جرشا

اومدم با گنگ پر
هنوز استوار از نسل دو
از زمان بازم کلان
جر فاکینگ شاه مازندران

جرشا تخمتونو میکند
میاد سریع کله پا شه کل تیم حذف
بشه با اون صد کی پوندت
دست بجنبون
بده سریع خرج کل پول فیتم
توی ورسش جر
میگه هرچیو میکشه عشقش
همه چی دارم تو safe H
دخترا خوشگل تر از 2afm
کجا بودی بچه هیس
وقتی مازندران جمع و راس میز بودم
اون موقع بودی دست بوس
بعضی اون موقع بودن مبهوت
جلوم میشه لال بیچاره
مثله زیرو تونی میره فارسی یادش
میشی پانچی آره
تازه کار زیاده
صبرم اگه تو خانواده بنگی نیست
رئیسش اجازه نداده بخونه علی بی
ولی شدم عجیب خوشحال
که نبودی و به جات ترین گل کاشت
نمیذاره حیف که جرشا
کون مهره سوخته هایی مثله سرطان
حیف داش ما
فقط با ستاره میجنگیم استار وارز

این کارست داداشت، پاها سفت
واسه همه پلن داره تو زاپاسش، کارا چفت
این کارست داداشت باز آکاپلا
میبره تیغش یه تنه پالایشگاست، داداشت باز
این کارست
این کاره ای ، این کاره ای ، این کاره ای ، این کاره ای
آره این کارم
این کاره ای ، این کاره ای ، این کاره ای
آره داشی ، آره داشی ، این کارم
این کاره ای ، این کاره ای ، این کاره ای ، این کاره ای
آره این کارست
این کاره ای ، این کاره ای ، این کاره ای

اوه ، اوه ، بابا صفا باشه
همه گنگسترن کتا بازه
ولی به جونه داش
کاری نکن تورو ساقیت صدا بزنتت نمونه کار
نمیگیره پرا بهم
اینوری اوضاع خرابه
زاغ سیاهت بزنه چوبو تو کلاغت
میکنم ، خودم شبکه ام و روابط
تو مازندران بهم میگن برار شاهی و
صادره بابله پلاک داش
توی سطح شهر نیستم پلاس
یا نمیرم تو روم تو کلاب هاوس
روزمه امروز فردا دیروز
هرچی که دیس بده نیموش
وقتی تا آلمان بری یک راست
واسه مواد حتی اونجا بری زندان
خرابه پل هات همه
تو رو نمیزنم تورو خدا زده
زدنیو زدیم رفت
حتی خوشگل تراش از علیشمس
هنوز محرض ردی و
فیزیکی و میدم به صحبت ترجیح
چون داداشت داشت
میرزا جنگل از قطب شمال

تکست آهنگ جرشا اینکاره

این کارست داداشت، پاها سفت
واسه همه پلن داره تو زاپاسش، کارا چفت
این کارست داداشت باز آکاپلا
میبره تیغش یه تنه پالایشگاست، داداشت باز
این کارست
این کاره ای ، این کاره ای ، این کاره ای ، این کاره ای
آره این کارم
این کاره ای ، این کاره ای ، این کاره ای
آره داشی ، آره داشی ، این کارم
این کاره ای ، این کاره ای ، این کاره ای ، این کاره ای
آره این کارست
این کاره ای ، این کاره ای ، این کاره ای

قدیمی کلاسیک ولی کول باز
اوضاع فاکداپ رو مود عنم
این کارست غوله داشت سورئال
کاکا چیه تورو آفتاب سوزنده فقط

داداشت از قدیم‌ ها بوده شاه
هنوز پابرجاست
تا سکوت کردم کردن کودتا
ولی نافرجام
از هشتاد و هفت داداشت توی گود بوده
الگوته
من نمیجنگیدم بودم صلح طلب
یادشون رفته هستش کت تنم
دیگه کردم فرم عوض یه کاره فو ل فقط
بکنی دکورتو میکنمش مستهجن
سوسیسه ورقت برنمیگرده با بهر زدن
دِ آخه بازی میکنی چاقی تو فیلم برا کی
شاخ شده هرکی که باهاش فیت ندادیم
بودی از قدیم و فکته این
نیگا چیه تهش سبزه ای
قید شه تو منو جدید حتما این
آشپز زد کوبیده بندری
اینوره اصله کار، گرمه کله داش
وقتی بچه مودب سر به راه
بی ادب شده با اسم نسل …
هنوز تووی کل شهرا دارم مخبر
میشنوه جر هر چی میگی پشتش
می‌دونم اسائه فقط اجرا میشد دستور اربابت
دهره داشت علامه، جلوم خم چاغو دارن تو لفافه
زر بزنی تو ورسات
اینجا شماله هوود میاد با نیسان روت

قدیمی کلاسیک ولی کول باز
اوضاع فاکداپ رو مود عنم
این کارست غوله داشت سورئال
کاکا چیه تورو آفتاب سوزنده فقط

تو مرکزه بازیه نه تو حومه هاش
داداشت بی دلیل رو کسی نمیگیره ها
گذشتشونو یادشون رفت

دیدگاه خود را بگذارید