متن آهنگ فارسیمتن آهنگ های رپ و هیپ هاپ

متن آهنگ بالاتر داریوش

بالاتر داریوش تبهکار

متن آهنگ داریوش (تبهکار) به نام بالاتر 

Dariush – Balatar

♫♫♫

دستا بالا… بالا، تنها خواستم این بود، بشم گنده رپ زیرزمین و شدم

پیش زمین شُکم، عینهو روزگارم که میزنه کـ*ـیر همیشه محکم

بگیر یه نتیجه کلاً، بیاین خالی میشی پیشم نی همیشه پرم

انقده هدف دارم نمیکشه عمرم، نمیکشه عمرا

انقدر لاشخورم کُلهم وایسادم، کی میده یه فرصت، کی میرسه نوبت

اما ما هیچ‌ موقع معمولی نبودیم، خودمونیم دادا مدیونمونی

بیت به بیت، مصرعا خونی، همه زورکی گرفتن ژست عمودی

میریم بالاتر تا که نباشه بالایی، میریم بالاتر توام تهاشه بالاشی

میدونی بالا بودیم تو تموم تاریخ، به مولا تو زاویه دیده ما نبوده باشی

بپا چون بد دهنم حرومی لاشی، فرم تاتی پشت بمب صوتی شدی

سرد تر از کُره تَرَک پیکرت، بازی رو هر وقت بخوام میدم فیصلش

فیسرو میدم بالا رو فیسِ لکه‌ است، سِگا هم میزدیم فقط شورش در شهر

دست دادی با شورشی کـ*ـونت رنده‌است، ما طلبِ بانکیم اینا خورده نقدن

بالا تا ابد تبهکار بالاست با سه تا اثر، تقاضاها بالاست چون جنس ما سم

بازم میریم بالاتر بالاتر از بالاترِ نفره اول، بالاتر از بالاتر هرچی جدول

بالاتر از بالاتر جویم هر شب، بالاترم تازه هنوز حرفی نزدم

داشی اشتباه نکن افشایی نکردم، تبهکار…

میریم میریم میریم بالا بالاتر، میریم میریم میریم بالا بالاتر
میریم میریم میریم بالا بالاتر، بالاتر، بالاتر، بالاتر
دست بده به ما حالا، حالا بد، دست بره بالا بالا، بالاتر
دست بده به ما حالا، حالا بد، دست بره بالا بالا، بالاتر

میریم بالاتر تا که نباشه بالایی، میریم بالاتر تو هم تهاشه بالایی
میریم بالاتر ولی نه با مطاعی، میریم بالاتر از عوارضی فضایی

تکست آهنگ داریوش بالاتر

تبهکار طلاست، تمام عیار (بیست چهار)، میدرخشم بدونِ جواهرات

همش میرم به دنبال جرائم راه، منتظرم رو جلد جراید باش

سرد بودم عینهو سلاحِ سرد، دلم میخواد ستاره شم تو رپ فارس

ستاره‌ای شدم حالا کش دار، وایسادم تو رو صورت ماه

میای طرفا ما، نیمه شبه و میبینه تبهکار تار

تقلا میکنن تقلا تا مگه برسم بغل پام

منم فقط میخوام بره بالاتر رقما، بره بالاتر مقاما

رپم بالاتر از رسانه هاست، کلم بالاتر از قصاص

کلماتم بالاتر از اسکناس، بالا، بالاتر ، بیا بیا بیا بالاتر بالاتر

میریم میریم میریم بالا بالاتر، میریم میریم میریم بالا بالاتر
میریم میریم میریم بالا بالاتر، بالاتر، بالاتر، بالاتر
دست بده به ما حالا، حالا بد، دست بره بالا بالا، بالاتر
دست بده به ما حالا، حالا بد، دست بره بالا بالا، بالاتر2

میریم بالاتر تا که نباشه بالایی، میریم بالاتر تو هم تهاشه بالایی
میریم بالاتر ولی نه با مطاعی، میریم بالاتر از عوارضی فضایی

بالاتر بالا، بالاتر از بالای زیاد، بالاتر از بالا نشینا، بالاتر از تالار میلاد، بیا، تبهکار، بالاتر از بالاتراست

همچنان بگیر با ما تماس، خودم ساختمتون و حالا خراب، انقده بالاییم دیگه حالا خراب

هر که میبینمتم میگه، بالائه، بالائه، بالائه، بالائه، بالائه، بالائه، بالائه بالاست… بیت شاهکار، دهقون تبهکار…

دکمه بازگشت به بالا