آهنگ های ویژه رسانه سای موزیک
SPECIAL SONGS

متن آهنگ بده بره از رض

متن آهنگ بده بره رض

متن آهنگ بده بره رض

آهنگ بده بره از مجموعه آهنگ های آلبوم شهروند از رض میباشد.

♫♫♫

[ورس یک]

روی حرفم با خودمه روی ماهم

خورشید درونم و من داغم

پهنم سطح کیهان ، خونه‌ ـَم سمت تهران

خلق می‌کنم أ جونم تا وقتی داره امکان

بی‌نهایت ، در نهایت

غیب میشه هرکی میگه باید نباید

صبر توو فاز ایوب ، غرب توو فاز شهرک

وقتی مخروبه میسازن پَ میرن راه و برعکس

جلو پامون یه دره است

گذشت مسأله است

مظلوم مظلومه ، یکم ظالم بشه حذف

مجبور مجبوره ، یکم جابر بشه کم

توو این تابش کم ، منم تابع‌ شکن

من از همون روزنه‌ ـَم وسط نا‌کجا

نمیدونم تا کِی می تپم و تا کجا

ولی یه چیزو میدونم توو این راه صاف

خیلی چیزا نابجاست

خیلی چیزا نابجاست

[کروس]

این همه ترسو بِده بره

بار گناهو بِده بره

غرور اشتباهو بِده بره

بِده بره بِده بره بِده بره  بِده بره

این همه غصه خوردنو تو بِده بره

این همه دروغ گفتنو تو بِده بره

تَوَهم جدا بودنو تو بِده بره

رد شو بره حل شو بره وصل شو بره بِده بره

[ورس دو]

روی حرفم با خودمه رو زمینم

چه از مریخ یا ونوس من این جا همینم

کل حرفم اینه که من هستم

کل حرفم این که من هسته‌ ـَم

با آب جاریم ، با خاک همخواب

با باد میوزم با آتش گرما

من واسه رشد اینجا اومدم نه واسه جنجال

نه واسه صلح نه واسه جنگا

امنیت و خواستم ، شناخت رو پیدا کردم

اراده می‌ گفت باید بریم بالاتر از گردن

گذشت روزای زردم ، اومد روزای سبزم

رسیدم تووی قلبم

رسیدن تووی قلبم

نتیجه‌ ـَش شد صداقت شکوفه زد توو گلوم

با این حساب فقط یکی موند اون رو‌به‌ رو

گرفت همه منو در بر

شدم تاجی بر سر

اونوقت خواستم باشم مسیری برای عبور

[کروس]

این همه ترسو بِده بره

بار گناهو بِده بره

غرور اشتباهو بِده بره

بِده بره بِده بره بِده بره  بِده بره

این همه غصه خوردنو تو بِده بره

این همه دروغ گفتنو تو بِده بره

تَوَهم جدا بودنو تو بِده بره

رد شو بره حل شو بره وصل شو بره بِده بره

این همه ترسو بِده بره

بار گناهو بِده بره

غرور اشتباهو بِده بره

بِده بره بِده بره بِده بره  بِده بره

این همه غصه خوردنو تو بِده بره

این همه دروغ گفتنو تو بِده بره

تَوَهم جدا بودنو تو بِده بره

رد شو بره حل شو بره وصل شو بره بِده بره

این همه ترسو بِده بره

بِده بره بِده بره بِده بره بِده بره

این همه ترسو بِده بره

بِده بره بِده بره حل شو بره وصل شو بره رد شو بره بِده بره

بِده بره همشو بِده بره بِده بره

بده بره رض

دانلود از سای موزیک نیم بها و نصف حجم برای شما محاسبه می شود.

    نظرات بسته شده اند