متن آهنگ فارسیمتن آهنگ های رپ و هیپ هاپ

متن آهنگ بریزم به هم بزرگ زدبازی

بریزم به هم بزرگ زدبازی

متن آهنگ بریزم به هم بزرگ زدبازی

آهنگ بریزم به هم مهراد هیدن و سامان ویلسون از مجموعه آهنگ های جلد دوم آلبوم بزرگ میباشد.

♫♫♫

تا من اومدم بریزم بهم یاد اون شبا که الکی خوش میگذشت
تا من اومدم بریزم بهم روزا رو افقی ساعتا رو کشتیم رفت

بهتون خوش میگذشت برنامتون خوب بود تا مجریش رفت
این همه مداد پ کو پاکن تهشون تو صف پرواز یدونه پاسپورت دستشون

نگا بنداز لوِل و سکوت کن یاد بگیر یکم قلق و
برق میزنم چون الماسم کم یابم دوستش نیستم خود جریانم

بازم توی شهر نورم شاید من به سمت خونم یا شمشک سمت کوه یا لواسون سمت دره
یا شمال سمت آب تپه باغ قلعه ناب بعضی حاضر بعضی غیب گشتم تو هستی خیر

تازه ایم ولی اصالت داریم یه جور نگاه کن مارو انگار ارادت داری
هیچی نبودی کردم درگیرت خودم باز خودمم تعطیلت

یاد اون شبا که الکی خوش میگذشت تا من اومدم بریزم بهم
جارو خالی کن کارو بده دست من روزا رو افقی ساعتارو کشتیم رفت
تا من اومدم بریزم بهم فرمونو بدن منو بشینن عقب

طرفتون سوت و کوره آسانسور باز میشه همه میان سمت در روبرو که منم اونوریا
همه رو هم چند نفرن ساختمون که هیچی شهرو میذارم رو سرم

تکست آهنگ بزرگ زدبازی بریزم به هم

فقط ماییم بقیه اضافن قرار نیست شلوغ شه کسی و ندارن
مهمونات همه جلو در اشتباهن شاید پیچوندنت اینور تو صف انتظارن

تو نمیخواد به کسی گیر بدی بس کن مال اینکار نیستی بشین فیلم ببین بحث کن
صدارو بیار پایین نور چراغ و کم کن به اون توله سگم بگو بیا صدامو ضبط کن

یه نگاه دور تو بکن هنوز نفهمیدی مهمونی خودته ولی خبری نیست
شده فاصله خیلی زیاد اینور زلزله داره میاد فشفشه هارو بیار

یاد اون شبا که الکی خوش میگذشت تا من اومدم بریزم بهم
جارو خالی کن کارو بده دست من روزارو افقی ساعتارو کشتیم رفت

تا من اومدم بریزم بهم فرمونو بدن منو بشینن عقب
یاد اون شبا که الکی خوش میگذشت تا من اومدم بریزم بهم

روزارو افقی ساعتارو کشتیم رفت تا من اومدم بریزم بهم
جارو خالی کن کارو بده دست من تا من اومدم بریزم بهم

دکمه بازگشت به بالا