آهنگ های ویژه رسانه سای موزیک
SPECIAL SONGS

متن آهنگ به خانه برمیگردیم سپهر خلسه و اکتاو

متن آهنگ به خانه برمیگردیم سپهر خلسه و اکتاو

آهنگ به خانه برمیگردیم سپهر خلسه و اکتاو

Sepehr Khalse & Octave

♫♫♫

خسته اما با لبخند ، به خانه برمیگردیم

با امیدِ فردای بهتر ، به خانه بر میگردیم

مصرف می کنیم و هرشب ،‌ به خانه برمیگردیم

نِفاز و میزنیم و هرشب ، به خانه برمیگردیم

به خانه برمیگردیم

به خانه برمیگردیم

به خانه برمیگردیم

هنوزم میره گُل سم تو رگ

چِشا قرمز کل شب روهم

پا رو پدال و پشت فرمونم

تو تا لِیدی روسیِ نابی

میکنن واسم کوکو خط رو تن

بعد میاد حاجی رُژ لب رو پک

استِریپو دو به بعد خونـم

برنامه اینه شامیم توو برج و

بعد لخ* میشه واسم باربیم رو مبل

میکنیم تا تهش خُل ژِستی

پَ ک* خواره دنیا چون life is too short

حاجی دنیا خب سایز ما نیست

صِفرا رو باز کردیم چون نامبر وانیم

پس نگو گَنگستری آخه انقد لاکاری که بت میگم ماندِلایی

ببین خب حاجی توو بازی رو که تیمش سَوا پَس

هنوزم شیش تایی میان روم دا*ا وقتی که من یه ریزه کلافم

ولی خب تا وقتی که بانو فَریما هَ (هست) دیگه سپیده برا بعد

سفیده لباش هم

به خانه برمیگردیم ،‌ به خاله سَر میزنیم

یه خالِ هشت میزنیم

خسته اما با لبخند ، به خانه برمیگردیم

با امیدِ فردای بهتر ، به خانه بر میگردیم

مصرف می کنیم و هرشب ،‌ به خانه برمیگردیم

نِفاز و میزنیم و هرشب ، به خانه برمیگردیم

به خانه برمیگردیم

به خانه برمیگردیم

به خانه برمیگردیم

میرم خونه ولی خونه بدتره

یه شب نشد پُرِ توله سگ نشه

میگم اِنقد نریز جونِ بچته

میگی جونِ من جوز بد نده

دم و بازدم بربل کوشِ

قلبم یه خط قرمز روشه

یعنی اینورا عشق نیومده

خلسه رو میشناسی اسمش روشه

داش سِپی مخو باز با رُخ زد انگا کاسپارُف ــَم

گُنده ها دادن واس ما رخصت

داش ما مثبت ، می مونیم ولی هنوز شرِّ شر

لای رفقای ناباب شهر به شهر

کَله شق ولی خودِ داستانیم

انگار رُم باستانیم

قطعا میشه گلُا پاسکاری

حوصله ی حرفاتو نَئارَم (ندارم)

گفته بودم شَر باتو ندارم

حوصله ی حرفاتو نَئارَم (ندارم)

گفته بودم شَر باتو ندارم

کل شهر با ما خوب

صفر دو یک

خسته اما با لبخند ، به خانه برمیگردیم

با امیدِ فردای بهتر ، به خانه بر میگردیم

مصرف می کنیم و هرشب ،‌ به خانه برمیگردیم

نِفاز و میزنیم و هرشب ، به خانه برمیگردیم

به خانه برمیگردیم

به خانه برمیگردیم

به خانه برمیگردیم

چِشا رو باید شست ، جورِ دیگه باید دید

نِفازو باید بُرد ،‌ جور دیگه باید دید

دراگو باید خورد ، جوره دیگه باید دید

سه تا کورس با من بُمب ، خونه میشه تا سقف وید

به خانه برمیگردیم دستِ پنجه دار دا*ا میاد تُند تُند فرضیَم

میخوان باهام بیان توو برنامه انگار حاجی خودِ دکتر نظری اَم

ژِرمنا هنو بدشون میاد ازم ، دو تا روسی هم فَنمون میان وسط

صبام که باز کَله پا میشن چون اکتاو میگه همه شبِش زود میامدن

میزنیم کِته ارو

میاریم مِته رو

اِی اِی

میزنیم کِته ارو

نشون بده تِرَپو

میزنیم کِته ارو …

دست چپت کو

دانلود از سای موزیک نیم بها و نصف حجم برای شما محاسبه می شود.

    نظرات بسته شده اند