آهنگ های ویژه رسانه سای موزیک
SPECIAL SONGS

متن آهنگ تهران میس یو (Tehranmisu) اپیکور

تهران میس یو اپیکور

Text Music Epicure Band – Tehranmisu

تهران میس یو اپیکور

متن آهنگ تهران میس یو اپیکور

تهران،94

چند وقته جمعیم دوستا با هم

حس خوبی به شب و روزا دارم

اینجا دورم همه خوب و نابن

چشما قرمز انگار خون آشامم

بالا مثلِ شب از هزار تیکه ــَم حالا

با ما قِصه قشنگه باز میگم حالا

دیگه سقف داره میچرخه دورِ سرم

آزاد مثلِ پرنده ها میرم بالا

 

هِی زدم من وید تا صبح

دستم داره فقط از پیک آسو

اِنقد خوبم که هر تصویری برام انگار یه اثره از پیکاسو

ریه از سنگه و گردن فلزی

بزن که تو هم بم حتما برسی

به جا خون تویِ مغزم هنسی

بدنم گرمه و رفتم برزیل

اپیکور اومد امسال پاشید

که هر وقت کار میده تهران پاچیده

پس همه میریم انگار تا چین و

چشما خط میگن وِل کام داشی

هِی،بیخی مغز میده تلفات به دل

همش گُل دستمه عینِ ملوان زبل

کلمات عینِ تومورِ تو مغزم

هر کی دیده میگه سرطان گرفت

هی دودمیده گوش حلق بینی

من جوری کوش میزنم که توش حرفی نی

کیفه باز میشه روش تمرینی

انگار دنیا هم عاصیه از ژست ما

که دافت قفلیه مغزش بلاکه

دافم قفلیه مغزش بلاکه

چون گلمون از جنسِ خاک

سمی وحشیه سبز عینِ هالکه

تهرانمیسو اپیکور

حالا مثِ شب از هزار تیکه ــَم حالا

با ما حست قشنگه باز میگم حالا

دیگه سقف داره میچرخه دورِ سرم

آزاد مثلِ پرنده ها میرم بالا

بالا مثِ شب از هزار تیکه ــَم حالا

با ما قِصه قشنگه باز میگم حالا

دیگه سقف داره میچرخه دورِ سرم

آزاد مثلِ پرنده ها میرم بالا

حواست باشه تو هر ور میری

بپا اپیکوری نشی چون بد رَد میدی

سمتم نیا قطعا دیدی که

ریم سربازه مغزم ریگی

زندگی یه روالِ چیه

دلار کجاست تراول جیبت

اپیکور باز یه کار تِز میده

بعدِ شیش ثانیه تهران ترکیده

گلم بلند کنم گلم کدومه

دورم پُر از کلاً بلند ولومه

جُزم بلند دو رنگ و سم توتونه

خودم خُلمو منگ و بنگ تو خونه

لش شدم و مستم

چِتم اگه برمودا گل باشه هستم برم

شب رو دا*ه دور دور

ولی روز لبِ ساحله عین خرچنگ گلم

چون حسین دیگه مغزش رده

اِنقد زده مخا هنگش کرده

تو تی اچ سی هست اِنقده

انگار گُل الکلِ رگ من میکده

هی میزنیم خوب شیم باز تکست

میگم آرمان میره روش بیت باکسا

دا*فم به جا میک میده زود بیت باز بشه

اینقد موش برهانگار توش پیتزاس

بالا مثِ شب از هزار تیکه ــَم حالا

با ما قِصه قشنگه باز میگم حالا

دیگه سقف داره میچرخه دورِ سرم

آزاد مثلِ پرنده ها میرم بالا

بالا مثِ شب از هزار تیکه ــَم حالا

با ما حست قشنگه باز میگم حالا

دیگه سقف داره میچرخه دورِ سرم

آزاد مثلِ پرنده ها میرم بالا

تهران میس یو

دانلود از سای موزیک نیم بها و نصف حجم برای شما محاسبه می شود.

    نظرات بسته شده اند