متن آهنگ جاهل مهراد هیدن

متن آهنگ مهراد هیدن به نام جاهل

Text Music Mehrad Hidden – Jahel

آهنگ جاهل از مجموعه آهنگ های آلبوم ذوزنقه میباشد.

متن آهنگ جاهل مهراد هیدن

گنج کجاست؟
آخرم نیافتمش
چه روی قاف
چه شونه هام
تهش کجاست؟
راه من همین بوده
مهم نبوده، مرز برام نه

تو این جنگ
اگه دردی کشیدم
به آشتی رسیدم
چه خوب بود
پشیمون اصلا نیستم
تهِ شب
وقتی من اون رو دیدم
طعمشو چشیدم تموم شد
پشیمون اصلا نیستم

حیف نیست اصلا اگه آخرش به یبرم
این تصمیم من بود
تو از اولش این رو خوب میدونستی
من کجا میرم، من یه جاهلم

میدیدمش از این دور
دیدم دنیای من کوچیک شد
هی باز کمرنگ تر
ولی طرفدار من بود
بگیر ازم هرچی که دادی بهم تو راه پریدن
بگیر ازم این راه رو زود
حتی بگیر ازم بالم رو تو آسمون
اوج قله ته دره خواب همه دنیا تهش
بپر ازش بپر ازش بپر ازش زود

گنج کجاست؟
آخرم نیافتمش
چه روی قاف
چه شونه هام
تهش کجاست؟
راه من همین بوده
مهم نبوده، مرز برام نه

حیف نیست اصلا اگه آخرش به یبرم
این تصمیم من بود
تو از اولش این رو خوب میدونستی
من کجا میرم، من یه جاهلم
حیف نیست اصلا اگه آخرش به یبرم
این تصمیم من بود
تو از اولش این رو خوب میدونستی
من کجا میرم، من یه جاهلم

متن آهنگ جاهل از مهراد هیدن

دیدگاه خود را بگذارید