متن آهنگ فارسیمتن آهنگ های رپ و هیپ هاپ

متن آهنگ جدایی تس

متن آهنگ تس به نام جدایی

Tes – Jodaei

جدایی تس

تکست آهنگ تس جدایی

از این گره های روان رهایی نه اگه

تاوانمون اینه تاریخمون بمیره

من این گره ها رو خُنیای دل میکنم

حتی روی کتیبه اِسممون آروم بگیره

من توو آسمون چشمات خودمو موج میدیدم

تا دریای منو جدایی برد دیدی نه؟

مهم نی کیا پای حرفِ دل میشینن

من هنوز بوی تو رو از حضور باد میچینم

از این گره های روان رهایی نه

وقتی میدونم حتی بقا توو این بازی یه بهونست

از چه آرمانی حرف میزنی

وقتی پریِ من دنبالِ دیو نشونست رو شونم

بگو اگه غیرِ این هوش، مالِ تو این تَن

زبون و چشم و گوش، مالِ تو هر زجر و

ریاضت و اطاعتی به عمرم فقط

یه لحظه حس کنم وجود داره تو

راهِ به نگاهم به نیستی قسم

باور هستنو دزدیدی ازم

خودتو خریدی کشیدی و کُشتی

من تهِ این بقا رو تو چی دیدی ازم

من توو این بازی که حبابِ دلم ترکید

پناهم داورِ گود بود اونم گفت دلت چی

گفتم همون که ناز باز میکنه مو

گفت خوبه سرت گرمه بهش برسی

جدایی سخت نیست فقط چند صفحه شعره

پُر آهنگ قدیمی توو گوشِ غیبه

لمسِ دستِ یه موجود زنده ی غایب که

از دیدِ همه پنهانه، واسه تو عینه

جدایی سخت نیست قطره های اشکه

جدایی غذای قهرمانِ قصه ی درده

جدایی پُر شور، جدایی پُر عشق

جدایی گاهی ارّابه های خشمه

جدایی یعنی دور، یعنی فاصله

جدایی یعنی به انتظارِ بادِ حامله

یعنی عروج، یعنی سقوط

یعنی ماهِ تا به آفتابِ دم غرب

یعنی حاصل هر ابرِ بارداری زخم

یعنی صورتایِ فلکیِ دوره گرد

جدایی نفس میکِشه حرف میزنه

زندست حتی بعدِ بوسه ی عاشقانم به مرگ

جدایی سخت نیست، جدایی مِیله

جدایی پشتِ اون صورتِ زشتش

خودِ حقیقته، معنای عشقه

جدایی سخت نیست، جدایی مِیله

جدایی زشته ولی، معنای عشقه

دکمه بازگشت به بالا