ثبت شده در ستاد ساماندهی جمهوری اسلامی ایران

متن آهنگ جناب قاضی امیرحافظ رنجبر

متن آهنگ جناب قاضی امیرحافظ رنجبر

تکست آهنگ کردی امیرحافظ رنجبر با نام « جناب قاضی»

Hafez Ranjbar – Jenab Ghazi

متن آهنگ جناب قاضی امیر حافظ رنجبر

اِسمِد، وَگَردِه تیغ

وه بان دَسِم، کُتامه

یه گِلَه، عَکس

وَه لید دِرم، بِگِر خُدامه

زِندگی بَعد تو، ارای مِه دی حَرامه

تَنیایی شان، داسَه شانِم بگِر بِرامه

هَرچی فال قَهوه گرم اِسمِت کَفی

هرکی وَلام بود تا صُبح نیلم بِخَفی

و بَس و ناو خاو یِسره اسمِد چِرِم

هَرکی مه شِناسه زانی دوسِد دِرم

فره تَنیام فِره تنیام، فِره تنیام خُدا زانی

کَسی نیرم اَرای گیره، سَرم بیلم وَه بان شانی

شویل و گوشه ای مالَه، نیشِمو زار زار گیرَه کَم

یه گِلَه عَکس وَلید دیرِم

تا صُبح وگردی قِصه کَم

کِرکره ای دِله، خیلی وَخته ها خوار

ای قَلبه وَصله پینه، نیری خَریدار

مه جُرمِم عاشقی بی

جناب قاضی فَدای سَر یارگَم بکیشمه دار

تاگه ابَد و یه روز عِشقد ها دلِم

و یه بدتِر بای و سَرِم دوسد دِرم

گَرده دِلم شَرط بَسامه، تو تییدنو

“باورو نیلا شَرمنده بوم، وَلای دِلم” (۲)

فره تَنیام، فره تَنیام، فِرَه تنیام، خدا زانی

“کسی نیرِم اَرای گیره، سَرِم بیلم و بان شانی (۲)

شویل و، گوشه ای مالَه

نیشِمو زار، زار گیرَه کَم

یه گِلَه عَکس، وَلید دیرم

تا صُبح وَگَردی، قِصه کَم (۲)

دیدگاه خود را بگذارید