ثبت شده در ستاد ساماندهی جمهوری اسلامی ایران

متن آهنگ حضور تس

متن آهنگ حضور تس

تکست اهنگ جدید از تس با نام « حضور» با تنظیم سهند ام زد

Mc Tes – Hozoor

تس حضور

ما ذره ها غریبه
از یه اوج غریب توو ابرها گذشتیم
از دل یه شکاف توو دل یه شهر
از فاصله بین دست ها گذشتیم
ما از پشت حصار جرم
از مهمون ناخونده باد
از لحظه به لحظه سقوط عشق
رو نقشه تاریکی هم به نماد گذشتیم
ما از قله ها، رودخونه ها
بین گلوله ها دل سرما گذشتیم
یه خِیل حجیم حجممون رو کشید تو خودش
ما تنهای تنها گذشتیم
ما از بعد – گذشتیم
از رو میدون مین گذشتیم
حالا یه جهان ما رو ندید
نمیدونم اما ما از زیر پوتین گذشتیم
غریبه تو هر جا که هستی
حتی اگه از ما جدا نشستی
غریبه، بودنمون – این تاریکی حضور رو کشید به زنجیر
ما از حضور گذشتیم
از کران به کران خون گذشتیم
گاهی سخت، گاهی آسون گذشتیم
اما تهش از دون و مادون گذشتیم
غریبه

این دِین من به زندگی تو
این دِین ما به بودن من
ما نشد عدم حضور از یه ترس
با نقش میشه روی صورتت درد
این دِین ما به عشق
اسیری که حقیقتمون رو نوشت
به ساز ناکوک چرخه برقص
تو چرا تکیه زدی به کنج دلت
این دِین من به زندگی تو
این دِین ما به بودن من
ما نشد عدم حضور از یه ترس
با نقش میشه روی صورتت درد
این دِین ما به عشق
اسیری که حقیقتمون رو نوشت
به ساز ناکوک چرخه برقص
تو چرا تکیه زدی به کنج دلت

تکست آهنگ تس حضور

غریبه ما اومدیم نباشیم
ما اومده نباشیم
ما اومدیم نبازیم
الآن هم ماه، شده ما نبازی
این صفحه از این کتاب پیچیدست
تو روز رو من روزگار میبینم
صداش رو به بغلم ساز میگیرم
کل گذشتمون رو آن میبینم
همش یه بذر بود، یه رزم بود و گذشت
یه درخت شد تهش رفت
رو به ابد، پشت به ازل
کلش رو با درد نوشتن
غریبه ما اومدیم یه شبنم رو برگ گل توو ناکجا رو بدونیم
اومدیم آب بشیم، اومدیم ریشه ها رو بخونیم
اومدیم بازی کنیم بازی
من اینجام تا تو توپ رو میندازی
توو مرز کشور وجودم ایستادی و
وسط سینم گلوله میکاری
غریبه ما اومدیم نجنگیم
ما اومدیم برقصیم
رقصی چنین میانه میدان
ما اومدیم برنجیم غریبه

این دِین من به زندگی تو
این دِین ما به بودن من
ما نشد عدم حضور از یه ترس
با نقش میشه روی صورتت درد
این دِین ما به عشق
اسیری که حقیقتمون رو نوشت
به ساز ناکوک چرخه برقص
تو چرا تکیه زدی به کنج دلت
این دِین من به زندگی تو
این دِین ما به بودن من
ما نشد عدم حضور از یه ترس
با نقش میشه روی صورتت درد
این دِین ما به عشق
اسیری که حقیقتمون رو نوشت
به ساز ناکوک چرخه برقص
تو چرا تکیه زدی به کنج دلت

دیدگاه خود را بگذارید