آهنگ های ویژه رسانه سای موزیک
SPECIAL SONGS

متن آهنگ درد و خند تهم

متن آهنگ درد و خند تهم

متن آهنگ درد و خند تهم

  Text Music Taham Dardokhand

♫♫♫

دعوا آشتی باز دعوا داشتیم همیشه اما

یه راهی واس جنگا واسه بحث با چندتا فحشکه میشن بار تو

اعصابا به باد چون

ده شب چارصبح تاکسی میخوای باشه خوب

پیشونیت عرق سرد،قدم که برمیداری طرف در

دست أ نورده برمیدارم سد راحت میشم

منم به طبع شروع جشن

در میاریم شورشم بی اراده تویِ هم

یه رب بعد ، ماشینت

دم در رسیده زنگو میزنه جواب نمیدیم برمیگرده میره هنوز

نمیخوای بری و نمیخوام بری چون

نمیخوابه بی تو،وقتش نرسیده هنو

وقتاییکه تنِ تو،نقشِ تو چشامه

لبا ساکت کلی حرفه تو نگاهت

یه عالم غم رو کولت سخته حمل کوله بارش

ولی ارزش داره دردِ شب تا بعدش خوبه حالش

کسی میفهمتـش

نمیدونه،نمیدونم …

حرف و جرّ و بحث و اشک و خشم گذشت از حدو مرز

مخم باز سرد و سر شد گرم و درد و خند،بلند بلند

حرف و جرّ و بحث و اشک و خشم گذشت از حدو مرز

مخم باز سرد و سر شد گرم و درد و خند،بلند بلند

طلوع صبح،غروب شب

بیرون میاد توتون برگ و

میکُشیم باهاش عمومِ وقتو

تو خونِ تو تو خونِ من

بیفتیم باز رو کول شبو

و محو محو به مرورا وقتی

زُل میزنی بهم میدونم

وای نمیستی تو رویِ من و

آروم میام طرفت

از تنت در میارم غرورتو،تو نور کم

چونباید بزما شروع بشن

تا بازم دستامون تویِ هم

فرو برن

پس بهتره باشیم رک و نگیم دروغ بهم

که اینا زود میگذره اثر خوبش میپره

این حرفا حرف دیشبه باز حرفا قلبو میشکنه

عزیزم میشه آشغال و نمیخوامت گمشو

میدی هر چی بلدی فحشو

میدی هر چی بلدی فحشو

میدی هر چی بلدی فحشو

میدم هر چی بلدم فحشو

هنو وقتایی که تنِ تو

نقشِ تو چشامه

لبت ساکت کلی حرفِ تو نگاهت

یه عالم غم رو کولت سخته حمل کوله بارش

ولی ارزش داره دردِ شب تا بعدش خوبه حالش

هنو وقتایی که تنِ تو

نقشِ تو چشامه

خدا برام میدرخشه تویِ کارش

حتی اگه قهره بام تا زهِ تویِ جام

باز در گوشم میگه بهترینه هر چی موندگاره

میگه بهترینه

هر چی موندگاره

هر چی موندگاره

خوبه آره

حرف و جرّ و بحث و اشک و خشم گذشت از حدو مرز

مخم باز سرد و سر شد گرم و درد و خند،بلند بلند

حرف و جرّ و بحث و اشک و خشم گذشت از حدو مرز

مخم باز سرد و سر شد گرم و درد و خند،بلند بلن…

دانلود از سای موزیک نیم بها و نصف حجم برای شما محاسبه می شود.

    نظرات بسته شده اند