متن آهنگ سایر سبک هامتن آهنگ فارسی

متن آهنگ در خیال محمدرضا شجریان

محمدرضا شجریان در خیال

متن آهنگ محمدرضا شجریان به نام در خیال

Mohammadreza Shajarian – Dar Khiyal

♫♫♫

آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم
ور تو بگوئیم که نی
نی شکنم شکر برم، نی شکنم شکر برم

آمده ام چو عقل و جان، از همه دیده ها نهان
تا سوی جان و دیده گان، مشعلۀ نظر برم، مشعلۀ نظر برم
آنکه ز زخم تیر او، کوه شکاف می کند

تکست آهنگ محمدرضا شجریان در خیال

پیش گشاد تیر او، وای اگر سپر برم، وای اگر سپر برم
در هوس خیال او، در هوس خیال او، همچو خیال گشته ام

وز سر رشک نام او، نام رخ قمر برم، نام رخ قمر برم
اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم

اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر برم
من به کجا سفر برم، من به کجا سفر برم

دکمه بازگشت به بالا