متن آهنگ فارسیمتن آهنگ های رپ و هیپ هاپ

متن آهنگ رو به بالا شورشی

رو به بالا شورشی

متن آهنگ شورشی به نام رو به بالا

Shoureshi-Ro-Beh-Bala

♫♫♫

من به مرگ میگیرم تا به تب راضی بشم

دارم حق میگم تا تو بازی قاضی بشم

اونم به کَک بنده که رقاص خداس

اگه فاکدآپ شده سر حرفای شماس

ما که به این مفتیا باخت نمیدیم

ما که آسه میایم آسه میریم

عشقمون هیپ هاپه پاش میمیریم

واسه خیابون آتلیم باز میبینی

شبانه روز پِیِ مود عابرا

کف طهرون دیگه شدیم زا به راه

میوزه باد به حزب مودش

میبره هرکی که رو ب روشه

قاصر کلام از حال و روزش

شاکیه خدام از فاز خوبش

رفقا مثل من درگیرن آره

هرجا باشه پسرفت در میرن

توام سرطانی ولی سرطان خوش خیم

مشکل هم پیش بیاد مصوب رو کشتیم

تو خیابون میپیچیم هیجان مسری

کارمون هم نیست توی فرمت خوش تیپ

هر وری میریم فقط میبینیم دزدی

مرگ جلو دار نیست ما عزرائیل رو کشتیم

ما با کشتی میکنیم انقلاب تو خشکی

رو به بالا درحاله ارتکاب به رشدیم

اینجا حوزه ی منه همه میشن طلبه

ضمانتی نی ضامن بمبِ نپره

حرفام آماده اس اسلحه رو کمره

رپ کردنو دیدی باز مونده دهنت

تکست آهنگ شورشی رو به بالا

پرچم بالاست هر روز تو صبحگاه

دور شما جمعن همه کفتارا گرگا

طرفای ما همه کادری و پاسدار

پابچسبون اگه مارو دیدی هرجا

عقابُ با تیر میگیرن الاقو با طناب

نوبت منم که بشه هرجا برم ریخته شده کلان

منم روئین‌تن هیپ هاپِ جاودانِ پارس

جلو کلمه هامی بپا نشی مارس

تو کوچه پس کوچه های شلوغ طهرون

ساعت به ساعت من میچرخم حیرون

درگیرِ مود دپ مردم این شهر

نیش میزنن مثل کژدمِ بی رحم

پس من دستم رسما

قطعا روی ماشه اس

این تفنگ مودب حرف نمیزنه

این سرباز با اولین ایست سرتو میزنه

تق تق کلمه جنگ چک طلبت

افسری زدمت کولاک قلمه

تق تق کلمه جنگ چک طلبت

افسری زدمت فتوای قلمـه

اینجا حوزه ی منه همه میشن طلبه

ضمانتی نی ضامن بمبِ نپره

حرفام آماده اس اسلحه رو کمره

رپ کردنو دیدی باز مونده دهنت

دکمه بازگشت به بالا