آهنگ های ویژه رسانه سای موزیک
SPECIAL SONGS

متن آهنگ سرده نگاه سپهر خلسه و بهزاد لیتو

متن آهنگ سرده نگاه سپهر خلسه و بهزاد لیتو

متن آهنگ سرده نگاه سپهر خلسه و بهزاد لیتو

آهنگ سرده نگاه از مجموعه آهنگ های آلبوم یادگاری (مشاهده آلبوم) است.

در ادامه همراه باشید با آهنگ سپهر خلسه سرده نگاه .

♫♫

سردِ نگاشون فهمیدم

کَج بشه راهمون من میرم

ساعت هفت صبحِ ، إ روز فَراریم

زود پانشدم ، هنوز نخوابیدم

یکى هم کنارم ، سردتر أ خودم

اینجا رسم عشق رو انگار بَد بلد شدم

توأم مثه منى نیست شده آنى

دنیات مثِ اون پاکَت وینستون آبى

رو میز شده خالى

چِشایى که خیس و بعد هم ریز شد حسابى

برات ریسک شده عادى

قلم تو دست ، سلاحِ سرد

این فرشته ها که میمیرن کنارِ من

سه کامِ حبس ، سِکانس بعد

زندگى که میره تند و من نِظاره گَر

میخوام دعا کنم

نمى دونم ولى ، که چى مى خوام ازت

و پس بگو که بى دلیل

آسمونتو ندادم پاىِ این زمین

سرکِشیمو پَس بِذار به پاىِ بى کَسیم

غنچه هاى سبزِ روى برگه هاى اسکناس

ردِ پاى عشق ما رو پرده هاى اجتماعس

نوشته هام که مثِ یه طلسم بام

یه حس که باز بهم میگه که مَشتى کُلِ راهت اشتباس

این طرفا جاىِ ما نى اصاً

من میرم خوبیام باشه یادگارى اَزم

من میرم بد درگیرم

توو این جنگل با آدما سر سنگینم

سرد نگاشون، فهمیدم

عادت میشه آروم

کَج بشه راهمون من میرم

راحت میشه باز اون

بدون من یه عاشقم ، میجنگم

تا قلب بشه داغـون

بدون من یه عاشقم ، میرقصم

پاییز برام جالبه این فصل

من یه عاشقِ بى کس

بگو لایق چى هست

بَرام حرف میدوزن میذارن لاىِ قیچى پس

اینجا همه گوشه گیرن باید دایره شى رسماً

چیه زندگى کارش به کارم

خدا مَنت که نه ولى خواهش که دارم

کاش ، باشه جاده و راهش به کامم

نیاز به یه نَفَر بُکنه خوب با عشق نگام هم

من ساختم از صفر و باختم از خودم

ندیدم کسى رو من راست تَر از تو نه

اینا فقط میخوان وقت خُب باز تَلَف کنن

خیلى زمین خوردم من تا کار بلد شدم

خسته ام از این آدماى مظلوم نما

این زندگى تموم نشد ارزون برام نه

فقط علف هاى هرز موند برام

به جا هدفم توو دلم فقط ترس موند الآن

نگاه ما دَواست ، دلگرمى براى نقابِ آدماست

یه جاى ماجراست که تهش عشقِ

راه حل درسته ولى روش زشتِ آره روش زشتِ

سرد نگاشون، فهمیدم

عادت میشه آروم

کَج بشه راهمون من میرم

راحت میشه باز اون

بدون من یه عاشقم ، میجنگم

تا قلب بشه داغـون

بدون من یه عاشقم ، میرقصم

مُخت گیرِ مثِ گشت ارشاد

دلِ ما هم خوشه به این دست نوشته هات

چند تا فرصتات رفته بشمار

کم مگه دیدى نشد خسته چشمات

رو صفحه ى دلم ، نقشِ جدایى

نه خط نَکِش دُورم نگو بچه کجایى

من بچه زمینم أ جنسِ آسمونم

اینجا اشتباهى بودن چِقد سخته خدایا

آره سخته جدا شیم عینِ سوختن أ سیگار

بعدِ تو چقدر از روز بدم میاد

زور زدم زیاد که شبیه اینا بشم

ولى حقیقتاً میدونى که خوب تر از اینام

سرد نگاشون، فهمیدم

عادت میشه آروم

کَج بشه راهمون من میرم

راحت میشه باز اون

بدون من یه عاشقم ، میجنگم

تا قلب بشه داغـون

بدون من یه عاشقم ، میرقصم

دانلود از سای موزیک نیم بها و نصف حجم برای شما محاسبه می شود.

    نظرات بسته شده اند