متن آهنگ فارسیمتن آهنگ های پاپ

متن آهنگ شوکور یوسف زمانی

یوسف زمانی شوکور

متن آهنگ یوسف زمانی به نام شوکور

Yousef Zamani – Sukur

♫♫♫

Oturup sahilde boş bir banka gözümü kapatıp

Söylediğin her şeyden bir anlam çıkarıp

Kurdukça kuruyor insan işte

Sen bana bakma

Ayrılığımızı saymazsan iyiyim hatta

İş, güç oyalanıyor kalp

Elbet bitecek bu harp

Keşke yanımda olsaydın da görseydin

Şükür karnım tok, sırtım pek

De kocaman bir şey eksik

Sen yoksun bir tek

Şükür dostlar var avutmaya

Yetmiyor unutmaya

Aklım fikrim sen yine de şükür

تکست آهنگ یوسف زمانی شوکور

در ساحل نشسته ام و یک ظرف

خالی چشمانم را بسته است

از هر چیزی که میگویی

یک معنی برداشت میشود

خیلی خشک است

به من نگاه نکن

حتی اگر جدا شدنمان را به

حساب نیاوری باز من خوبم

کار قدرت به تعویق انداختن قلب

این جنگ قطعا پایان خواهد یافت

کاش در کنارم بودی و میدیدی

خدا را شکر که من نشسته ام پشت من

چیزی بیش از حد بزرگ است گم شده است

فقط تو نیستی

شکر که دوستان در کنارم هستن

برای فراموش کردن کافی نیست

عقل و فکرم تویی باز هم شکر

دکمه بازگشت به بالا