آرشیومتن آهنگ فارسی

متن آهنگ شیر علی مردون مسعود بختیاری

مسعود بختیاری شیرعلی مردون

متن آهنگ مسعود بختیاری به نام شیر علی مردون

Masoud Bakhtiari – Shir Ali Mardoon

♫♫

شاد اوی علی مردون / برنو سر شون
تش ونم به قهوه رخ / تا کوی فردون
ممدلی خان مند به تهرون
ممدلی وای شیر علی مردون
بی عروس تو کل بزن
کل بساکی و تفنگ چی
ز مم صالح / سوار ز راکی
ممدلی خان مند به تهرون
ممدلی وای شیر علی مردون
شمشیر علی مردون / طلای بی غش
به زمین برق ازنه / به آسمون تش
بی عروس تو کل بزن / تا مو کنم جنگ
شمشیرم به گل زنم / سی ایل چارلنگ
ممدلی خان مند به تهرون
ممدلی وای شیر علی مردون
دشمنون ز بعد مو / چاره ندارن
گویل نیله سوار / به هفت و چارن
ممدلی خان مند به تهرون
ممدلی وای شیر علی مردون

تکست آهنگ مسعود بختیاری شیرعلی مردون

علی مردان خان بختیاری با خوشحالی آمد
تفنگ برنو روی شانه‌اش
آتیش بذارم به «قهوه رخ» تا کوه فردون
عروس خانم! تو کل بزن؛ کل بساکی
تفنگ‌چی از ایل «محمود صالح» و سوارکار از طایفه‌ی «راکی»
شمشیر علی‌مردان‌خان، طلای خالص
به زمین برق می‌زنه، به آسمون آتیش
عروس خانم! تو کل بزن تا من جنگ کنم
شمشیرم رو به گل بزنم برای ایل چهارلنگ
دشمنان بعد از من چاره ندارن
برادران اسب‌سوار از ایل چهارلنگ و هفت لنگ

دکمه بازگشت به بالا