متن آهنگ فارسیمتن آهنگ های رپ و هیپ هاپ

متن آهنگ قلعه مهراد هیدن و شایع

قلعه مهراد هیدن و شایع

متن آهنگ قلعه مهراد هیدن و شایع

آهنگ قلعه از مجموعه آهنگ های آلبوم تونل 2 مهراد هیدن میباشد.

♫♫♫

[کورس – مهراد هیدن]

به درک که قلب تو شکسته

اشک من در نمیاد یه قطره

صبر و تحملِ من یه لحظه اس

هر کی اومد نصفِ راه برگشته

دورِ من دیوارِ بایه قلعه

حرف زدن با آدما چه سخته

عشق من گیتارِ و یه نغمه

حال میکنم با همین تا دسته

[ورس یک – مهراد هیدن]

هُل نَده اینور از اونور شلوغ تر

صف سر و تهش معلوم نیست کدوم وَر

مشتری دنبالِ جنسِ گرون تر

با جیبِ خالی از اینور به اونور

فحش میدی بِده ولی آدم باش لطفا

جُک نگو جاش یه کم جدی و خونسرد

میشینی کامل پایِ همه ی حرفام

میشکَنی راحت با فشارِ دستام

رد پایِ من هرجا بری هست

آهنگامو حفظی وقتی تا دسته ای مست

خیلی دل بخواهی میارمت توو قِصه ام

میکِشمت پایین من مارِ توو پِله ام

من دسته ی گل نیستم

نمیخوام باشم الگو

فقط فکرِ خویشَم، سمتِ هدفا پر رو

اگه شدی بِم نزدیک

چون که خودِ من خواستم

هرچی قلب بود نازک

بی رحم شکافتم

[کورس – مهراد هیدن]

به درک که قلبِ تو شکسته

اشکِ من در نمیاد یه قطره

صبر و تحملِ من یه لحظه اس

هر کی اومد نصفِ راه برگشته

دورِ من دیوارِ بایه قلعه

حرف زدن با آدما چه سخته

عشق من گیتارِ و یه نغمه

حال میکنم با همین تا دسته

تکست آهنگ مهراد هیدن و شایع قلعه

[ورس دو – شایع]

هر کی یه جوره دیگه

منم این ، همین قدر بد

حال منم اینجوری خوبه

دور از تو ، دور از همه

دستِ خودم نیس جوشی ام

نه اهلِ مُدارا نه اهلِ چشم پوشی ام

بفروشینم ده تایی بریزین

من همیشه جلو گاوا قرمز پوشیدم

من و سنگ عشقِ شیشه کرد

یه قلب دارم که باهاش حس نمیشه کرد

یه تئوریَ مغرور تومه

میگه توو خاکِ دشمن دنبالِ زندگی بگرد

من نَبَرم تو هم نمیبَری

خودم نخوام هیچی اَ خودم نمیفهمی

توو دلِ کوهم قُد بی آب و غذا

وابسته به چوپون توو گَله میچری

خلافِ جهتِ این رودخونه هام

چراغِ سبزتون نمیندازه نور توو چشام

ترجیح میدم ولگرد بمیرم

تا اینکه داشته باشم نون توو حصار

بیخیالِ من شین برین

سگاتونو سمتم کیش بدین

مستثنام از هر سیستمی

نمره میخوام و پُرم اَ غلط دیکته ای

یه پسرِ همیشه توو اَخم

معتادِ تنهایی عاشقِ غریبه بودن

میخوام فقط به خودم شبیه بمونم

من همینم همین قد بد همینه موودم

[کورس – مهراد هیدن]

به درک که قلبِ تو شکسته

اشکِ من در نمیاد یه قطره

صبر و تحملِ من یه لحظه اس

هر کی اومد نصفِ راه برگشته

دورِ من دیوارِ بایه قلعه

حرف زدن با آدما چه سخته

عشق من گیتارِ و یه نغمه

حال میکنم با همین تا دسته

[پل – مهراد هیدن]

سخت شو، آره سخت خوبه

بهت میاد، آره بهت میاد

رَد شو، آره رَد خوبه

بهت میاد، آره بهت میاد

[کورس – مهراد هیدن]

به درک که قلبِ تو شکسته

اشکِ من در نمیاد یه قطره

صبر و تحملِ من یه لحظه اس

هر کی اومد نصفِ راه برگشته

دورِ من دیوارِ بایه قلعه

حرف زدن با آدما چه سخته

عشق من گیتارِ و یه نغمه

حال میکنم با همین تا دسته

دکمه بازگشت به بالا