آهنگ های ویژه رسانه سای موزیک
SPECIAL SONGS

متن آهنگ لام پوری

متن آهنگ پوری به نام لام

با تنظیم ایلاکه

Poori – LOM Lyric

متن آهنگ لام پوری

اون برفا پای منن
خونه بوی کوش
پکا مال منن
دستبند نزن بهشون
داداشا تقصیری ندارن
گردن من هشون
دستو ولش کن

صدا اف اف خونه بیدارم کرد
همه مامورا دم درن
دادا بد تابلوئه قیافم من
اونا که موندنم پ میگیرن گردن
حاجی یزیدتو، چرا کشیدی قشون
بو میکِشی کوشو
میدونم این خوهرا رو داده همسایه لوشون
خدا محرمه با همه که نی چادری تووشون
میگیری ترفیع تو هم سرکار
فکر نکن دَر میرم سرکار
اینو آروم تر ببند سرکار

اون برفا پای منن
خونه بوی کوش
پکا مال منن
دستبند نزن بهشون
داداشا تقصیری ندارن
گردن من هشون
دستو ولش کن

تکست آهنگ پوری لام

پا میشم من صدا آژیر از خواب
دوییدم من دنبالمم سرکار
افتادم حس نمیکنم هیچی
ژرمن داره جر میده دست راستم
سرکار جونِ خودم همه شخصیه
سربازه میگه توو جیبت ده جیه
میگم داشی خوب بلدیا
رو صورتم نرو ماده چکیده
حاجی وا بشه مکه پاتو
بنویس از اون برفه تا پکه پامو
بنویس، اینا دیگه مال رفیقاست سرکار
گردن نمیگیرم بچه ها رو
بنویس

اون برفا پای منن
دستبند نزن بهشون
داداشا تقصیری ندارن
گردن من هشون

دانلود از سای موزیک نیم بها و نصف حجم برای شما محاسبه می شود.

دیدگاه خود را بگذارید