متن آهنگ سایر سبک هامتن آهنگ فارسی

متن آهنگ مرغ سحر محمدرضا شجریان

متن آهنگ محمدرضا شجریان به نام مرغ سحر

Mohammadreza Shajarian – Morghe Sahar

♫♫♫

مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه تر کن

ز آه شرر بار این قفس را بر شکن و زیر و زبر کن

بلبل پر بسته ز کنجِ قفس درا

نغمه ی آزادی نوعِ بشر سرا

وز نفسی عرصه ی این خاکِ توده را پر شرر کن

ظلم ظالم جور صیاد آشیانم داده بر باد

تکست آهنگ محمدرضا شجریان مرغ سحر

ای خدا! ای فلک! ای طبیعت… شامِ تاریک ما را سحر کن

نوبهار است گل به بار است؛ ابر چشمم ژاله بار است

این قفس چون دلم تنگ و تار است

شعله فکن در قفس؛ ای آهِ آتشین

دست طبیعت گل عمر مرا مچین

جانب عاشق نگه؛ ای تازه گل از این بیشتر کن

مرغ بیدل شرحِ هجران؛ مختصر مختصر کن

دکمه بازگشت به بالا