متن آهنگ ناتاشا پوری

متن آهنگ پوری به نام ناتاشا

با تنظیم ایلاکه

Poori – Naataashaa Lyric

متن آهنگ ناتاشا پوری

کیف کوک، کتا باز
بیت لوپ، گوش کن میده شفا گاد
توو ماشین دود
شیشه ها دودی مات
کیف پول، خالی پولا توو کارت
کیف کوک، کتا باز
بیت لوپ، گوش بده شفا گاد
توو ماشین دود
شیشه ها دودی مات
کیف پول، خالی کشا توو کارت

* داداشم میگن به بچ ها ناتاشا
جاساز ها پیدا نمیشه
با صفر شویی کارواش ها
با یه چایی و ناپلئون
فتا داده کپه لوم
زدن کپی از فلوم
باز گاده شاه ساوندکلاود
تنها تیمی بیرونیم
نمیبیننم تکی
رپ توو موضع دفاعه
ما توو موضع attacking
با ایلاکه پا کارها
نه تهوع نه تبی
ولی آکی توو راهه
با دو تا داف مطبی
بچه خیابونی ها
اگه کجه بینی ها
صورت بد خواه ها
مث * بچ ها سرخ با سیلی ها
جوره شیمی ها
جمع سبیل ها
ترک گاد فقط از گاد میاد
نه این کله *

تکست آهنگ پوری ناتاشا

کیفا کوک، کتا باز
گوش کن میده شفا گاد
شیشه ماشینامون دودی مات
کشا سُر خورده توو کارت
کیف کوک، کتا باز
بیت لوپ، گوش کن میده شفا گاد
توو ماشین دود
شیشه ها دودی مات
کیف پول، خالی پولا توو کارت

یا نزن حرف مفت
یا زدی پاش وایستا
جلو من همه جفت
مخصوصا تاس ماس ها
من کارم داره فرق
فرق دور مو فرق
عین چای ذغالی
وسط چای ساز ها
تنم کیت، اتلتیکه
کارت هِیته، کارم هیته
اورجیناله، بدون تیکه
بنداز تیکه
شه شکمت شیش تیکه
زدم فلو قند عسل
پلی از سفره خونه
تا کف مدرسه ام

دیدگاه خود را بگذارید