متن آهنگ فارسیمتن آهنگ های رپ و هیپ هاپ

متن آهنگ نطفه عاق گویا

نطفه عاق گویا

متن آهنگ نطفه عاق گویا

آهنگ نطفه عاق از مجموعه آهنگ های آلبوم نوح گویا میباشد.

♫♫♫

{بخش اول}

من همون تخمی ام که رسید لب کورتاژ

قرص و مقتدر میشنوی صدام رو

همون بَرنده، آخرین جرعه آبستن

بریده رسیده لب گور پاش

شوقم از این خانه گذشتن

دنبال رویاهای تفت شده ایی که از هم گسستن

ولی گوشت جلو توپ قامت کشیدم قلفتی

حکایت با صیادها دوستی خاله خرس شد

اینا از گامه شدن، فقط درد بودنن

یه حیوون ناطق، سِقط، راهب کدورتن

حرفم نه منطق، نه داره قاعده

پشتش دیوار بلندی به اسم جامعه

سر آمدی هیولا داشته و داره جلوش

آینده ای که امروز باشه انقضاش باطله

دنیا بی رحم رو بشکه های نفت باشی و

بینوا عقب نون جلو زباله دون حاضرشه

زمین رو میبره به ارث میمیره توو جسم

زنده ست تا ابد و تولد داره توو مهر

مُزد سالها فروتنیش رو میگیره

گرداب حائل باشه رو عرشه می ایسته

[همخوان]

نطفه عاق پدر، مزد راه پسره

خط ویژه ی کشتی نوح از راه ستمه

بُهت پاره ی منه، زیر چالش حقی که

از ماست و واسه سران میشه داد و ستد

نطفه عاق پدر، مزد راه پسره

خط ویژه ی کشتی نوح از راه ستمه

بُهت پاره ی منه، زیر چالش حقی که

از ماست و واسه سران میشه داد و ستد

تکست آهنگ گویا نطفه عاق

آسمونم پر سایه بود پر ابر نارس بود

غم توی دَم موند و ماحصل شم بیگاری موند

جُثه ای نحیف، تنم رفت و یه روح چاق

ظرفیت جالب توجهش درد و عاقِ

ته کاسه باقی مونده یکی دو لقمه چربی

سیمان استخونام شاید رو هم وایسته

بیست و شش سال عاق رو دوش بابامه

یارو، من همون تحفه ام شدم گم توی دالانش

بدوز، همه ی راهو بباف سختی کارو

بدوش، شیر میشی که اشتباهی گرفته جاتو

یه سری الاغ هارم با طناب گرفتن

مفسد اقتصاد بودن خوب های فرشته ان

با یاوه گویی هرجا پیشکِش بهشتن

مسیر بریانک تا ایوانک هم ضرب سکه ست

زنده به گور موندن تو محفل بی عاریُ

تشنه به خون موندن اذهان شده بازی

قصه ی تاراج شدیم رسیدیم به جایی

که همدوش نفس ها سنگینی بُهت و زاریه

حالا یه داغ خون شدیم تو قلب زمینو

یه خال کریه، بر رخسار طبیعت

{بخش دوم}

شصت کیلومتر قیام دشت همه تو قیافه ان

اینا همون آفت هان، پی کیفرن

ماهیا، دنبال راه نجات ان و

کوسه ها دنبال باج و خراج ان

ببار اومد سالها بذرای حرومی

باورا در هم شکستن عمودی

یونس عهد رو ول داد جا کرد بند ناف نهنگ

تُنگی به اضلاع جهان هر طرفم میدید آب بود

از توو اتاقی به رنگ یاقوت

به ضد طاغوت، به حیث آبرو

خونه نشین، اما یه خانه به دوش

آرمانی رو سوق روشنا تو سینه ها کاشت

زمان قیام نه تو راه بی راهه

خون پدر نوش دارو قطره ای، پیاله ای

ما همه لشکر قدوسی که پیاده ایم

از ظلم و ستم فراری، اصحاب کهف ایم

دکمه بازگشت به بالا