متن آهنگ فارسیمتن آهنگ های رپ و هیپ هاپ

متن آهنگ وقت نی جیدال

وقت نی جیدال

متن آهنگ وقت نی جیدال

Gdaal – Vaghti Ni

آهنگ وقت نی از مجموعه آهنگ های آلبوم ابرهای نقره ای 1 میباشد.

♫♫♫

هر چی در بیاد بازم برام بس نی

فقط بالا میرم آسمونم سقف نی

شبیه فرشته هاس توو صورتش نقص نی

میدونه همه چی دارم فقط وقت نی

میدونه وقت نی

دیر میام زود میرم ، ولی أ قصد نی

میدونه وقت نی

خودش نزدیکه صداش أ دور میاد

نور زیاد ، نمیسازه بهم عینکو تو بده زود بیاد

میگه علی جایی نریا ، نه من هر جایی نمیرم

مگه مأمور بیاد ، اَه

میگه پیشم میمونی تو ، میگم میرم اینو میدونی تو

میدونه که همه میشناسن ، جیدال و فلوی میلیونی شو

میدونه بلده کارم ، همیشه جزء برنده هام من

سیاه و سنگینه پرونده واقعا و بازم توو بهشت یه طبقه دارم

هر چی در بیاد بازم برام بس نی

فقط بالا میرم آسمونه سقف نی

شبیه فرشته هاس توو صورتش نقص نی

میدونه همه چی دارم فقط وقت نی

میدونه وقت نی

دیر میام زود میرم ، ولی أ قصد نی

میدونه وقت نی

هییســــ ، أ دم سکوت

داره میکنه حضرت ظهور

عکس أ اینا ، هشتگ جوجو

غول دهه هفتادم ، رده اعصابم ، بَده حرفامم

روی نثر میخونه همه شهر با من

میگن علی بمون ولی کمه وقت واقعاً

باید برم بازم پدیده شم

تهم منتظرمه با قبیله ـَش هم

سلطان منم اینا پِی حریمشن

هر چی من بشم ورژن ضعیفشن

پس لفظ نیا برا من شما یکی

وقت ندارم باید برم و

اونی که بدجوری دنبالشی داره فِتیش موهای فرمو

تکست آهنگ جیدال وقت نی

هر چی در بیاد بازم برام بس نی

فقط بالا میرم آسمونه سقف نی

شبیه فرشته هاس توو صورتش نقص نی

میدونه همه چی دارم فقط وقت نی

میدونه وقت نی

دیر میام زود میرم ، ولی أ قصد نی

میدونه وقت نی

شبی (یا شَبین) دلش تنگه صدای ماست

روی دیوار پُره رنگه نگاه بنداز

نورا تووی هوا جنگ ستاره هاس

منم نشستم و محو نظاره باز

سرا همه گرم ، دوازده شب

باسنا دور و برم ، أ شکم بامشادم برآمده تره

الان من بگمت ، هر چی زیاده به چشمت برا من یکمه

بدخواهام نیستن اینا ، هر روز به چشمم ریز تر میاد

دارن بهم میگن دکتره یارو ، عه سیکلن اینا

هر چی دیرتر میام ، جلو بیشتر میان

هر چی تاس ریختم دیدم شیش در میاد

ولی من أ بردن سیر نمیشم

هر چی بیشتر بیاد میگم “بگو”

هر چی در بیاد بازم برام بس نی

ببین همه بیان تنها میام ترس نی

خونوادگی ما برنده ایم دایی

بهم گفتن وقت طلاس گفتم بریم وقت نی

هر چی در بیاد بازم برام بس نی

فقط بالا میرم آسمونم سقف نی

شبیه فرشته هاس توو صورتش نقص نی

میدونه همه چی دارم فقط وقت نی

میدونه وقت نی میدونه وقت نی

میدونه وقت نی میدونه وقت نی

متن آهنگ جیدال به نام وقت نی

دکمه بازگشت به بالا