آهنگ های ویژه رسانه سای موزیک
SPECIAL SONGS

متن آهنگ ولی خوبه کوروش وانتونز آرتا و سامی لو

متن آهنگ کوروش وانتونز , سامی لو و آرتا به نام ولی خوبه

Koorosh Arta Sami Low – Vali Khoobe

ولی خوبه کوروش آرتا و سامی لو

وقتی مستن میگن کو کو کوری وانسو
همه رو کردم با کوکولی بالانس و
رو 2CB با * نایس و
پانچا رو میزنم اولی مایک تایسون

حالمون اوکی نی ولی خوبه
یه ربعه چیزی پلی نی ولی خوبه
اینکه زدیم زیرش اصا جی نی ولی خوبه
بِچه ندیده تا حالا این فنتی ولی خوبه
حالمون اوکی نی ولی خوبه
یه ربعه چیزی پلی نی ولی خوبه
اینکه زدیم زیرش اصا جی نی ولی خوبه
کارام مناسب همه سن نی ولی …

ترپ توو خونمه ترپ هوس خونمه
رد بدم میگیرم رو همه
اینجا کسی پاس داد توو نده
یهو بهم میریزه ورتت
به تو نمیاد، به من اومده
داره تصویرا جلومون لَگ
خلافی زیر دو سال نی توو بگ
تو رو چه به سواگ
هر چی بِچه دورم الآن پولکی شده
کسی سفید نمیزنه دیگه صورتی مُده
بیفم که فقط میشه رو میزمون وگیو سرو
دیسامون میاد زود تر از قطار سریع السیر

حالمون اوکی نی ولی خوبه
یه ربعه چیزی پلی نی ولی خوبه
اینکه زدیم زیرش اصا جی نی ولی خوبه
گفتن بهت مث من ترندی؟ هذیونه
حالمون اوکی نی ولی خوبه
یه ربعه چیزی پلی نی ولی خوبه
اینکه زدیم زیرش اصا جی نی ولی خوبه
نمیره تا نریزیم چهل جی کسی خونه

تکست آهنگ کوروش و آرتا ولی خوبه

اینکه گردنته اصا چِین نی چاقی
لباسات و خودت فیکین چاقی
* با موزیکا میشن کریزی چاقی
دستم AP توو بنتلی ما ترندیم چاقی
آرتا همیشه از توئه * مال بالاتره
فکر کن افسانست میام بایگان بالا سرت
همه بکشید کنار تاپ چارت مالِ منه
بازم سالِ ماست another one
راحت با یه پانچ کارا جَمعه
این چارتا بیت که ورس نی حاجی ولی خوبه
ببینم باز میرن اسکی؟
آخه تیمتون برس نی چاقی
همه جوره فرق داریم با توئه جنسی

حالمون اوکی نی ولی خوبه
یه ربعه چیزی پلی نی ولی خوبه
اینکه زدیم زیرش اصا جی نی ولی خوبه
ولی خوبه، و و ولی خوبه

الو، کوروش
ورسای این یه ذره کم نی؟
یه جوری نی؟
یه جوریه ولی خوبه

دانلود از سای موزیک نیم بها و نصف حجم برای شما محاسبه می شود.

دیدگاه خود را بگذارید