متن آهنگ فارسیمتن آهنگ های رپ و هیپ هاپ

متن آهنگ وهم کنکاش

متن آهنگ کنکاش به نام وهم

Text Music Kankash Called Vahm

وهم کنکاش

متن آهنگ وهم کنکاش

♫♫♫

خطای کج جاده رفیق کفش پامن

حرفام تو چمدونمه میزنه دست و پا بد

یه جفت دو دست و پا یه کله پوک بت آدم

میگن خدا هس اونور نجات میده یا نه

پرش از لبه کوه یا بمیرم تو پر قو

مهم نی برام اصل سرمایم تو چمدونمه

حرفامم ریختم توش زدن نه نرفتم از رو

من نوزده ساله مردم پ منو از مرگ نترسون

من دیدم بابایی از دست بچه سکته کرد

لیلی رو تخت همسایس واسه ی سکه رفت

تو رگی جات خالی هر ثانیش یه سال برام

یه حسی بت میگفت رمقی نی دل بکن

من دیدم دیدنامو نادیده میگیرن

دنیا گفت یکی مثه همه ای بازیچه میشی تش

بلیسنم فرشته هات یا تو جهنم بسوزم

قول میدم یه روز مهرمو تو دهنت بکوبم دنیا

برام أ سفر بگو کی مرگو کادو میده

بازی با صاحاب دنیا اونورم پانتومیمه؟

هنوزم بر نمیخوری با هیچ احدی

خوبیم میکنی که بفهمی دو هیچ عقبی

هنوزم پرمیکنی لاتیشه ها

هنوزم به خودتم سر میزنی سالی یه بار؟

تنگ دلم بگو هنو تنگ دلت

با تو جهنمم هستم رفیق * لق بهشت!

أ آدما متنفرم بگو برن عقب

دنیای من تاریکه کابوسامم یه نفرس

نجنگیده بردی جنگیدم باختم جر نزدم

کابوسای واقعیم أ رویاها تو بهترن احمق

أ آدما متنفرم بگو برن عقب

دنیای من تاریکه کابوسامم یه نفرس

نجنگیده بردی جنگیدم باختم جر نزدم

کابوسای واقعیم أ رویاها تو بهترن احمق

تکست آهنگ کنکاش وهم

اینجا یکیو دیدم خندرو أ لباش کندن

روز شب میکنه شبارو صب با هزار ترفند

زمزمشو میشنیدم توی گوش چپم

میگفت اولاش که تلخه میشه بعدناش تلخ تر

میگفت غرق میشی توی کشتیات

غرق میشن تو خودشون نور چشمیات

میگفت مجهولِ دلش اونقد که

هیچوقت هیچکس نفهمیدکه تو دلش چیاست

گفت از روزایی که گفتنی نبود

شنیدم أ حرفایی که شنیدنی نبود

من براش از وصال و پرواز میگفتم

پر بود أ راه هایی که رسیدنی نبود

براش نوشتم از شیشه اون نوشت سنگ

نوشتم صلح نوشت جنگ

نوشتم دل نوشت تنگ

نوشتم زندگی چشماشو بست

با افسوس شروع کرد به نوشتن

بند یه چمدونم که میکشه دلتو بار

سرگردونه اونقد که نمیدونه بره کجا

یه دیوونس که از دید عادیا عاقلِ

نه دلی مونده براش دیگه نه میگرده پی دلار

گوشه رینگ زندگیه بریده بد خسته شده

امضا کابوس شبت بیدار شو که هفت صبحه

أ آدما متنفرم بگو برن عقب

دنیای من تاریکه کابوسامم یه نفرس

کابوسامم یه نفرس

کابوسای واقعی ام أ رویاها تو بهترن احمق

أ آدما متنفرم بگو برن عقب

دنیای من تاریکه کابوسامم یه نفرس

نجنگیده بردی جنگیدم باختم جر نزدم

کابوسای واقعیم أ رویاها تو بهترن احمق

دکمه بازگشت به بالا