متن آهنگ فارسیمتن آهنگ های رپ و هیپ هاپ

متن آهنگ پای من همزاد

پای من همزاد

متن آهنگ پای من همزاد

آهنگ پای من از مجموعه آهنگ های آلبوم سوز همزاد میباشد.

♫♫♫

رسیدیم أ غار به کاخ

رسیدیم أ چاه به نفت

این یعنی طلای ناب

این یعنی حواس جمع

خبرا دروغ شدن

رفتیم صفحه حوادث

با چوب تیغ توپ تیر طناب دار

تولید فیلم پن کنترل عواطفا

بن لادن دو تا برج پرت شده حواس ما

یه مهره کمتر هنوزم جا داره

کنترل بیشتر دوربینا شد ماهواره

نقشه گوگل راضیت کرد پ هر چی یه داره

این خبر جهانی جنبه حفاظته

این یه قانون واسه جلب رضایته

تکنولوژی بهت دادن چون حمله یه جا بده

الگوریتم بدون نقص کرده هدایتت

دکس دکس دکس دکس

آفریقا گشنه اس یونیسف تو صحنه اس

وقت حمایته ، کنترل جمعیت

سیاه کمتر ، فصل جنایته

یه دقیقه فک زدن ، وصله به ماتحتت

همین عادتت

این حرفا دلسوزی داغ دلش پای من

تو بشو باز گوش بازجوییاش پای من

تو امروز بفهمش عاقبتش پای من

تو فقط دَرکِش کن دَرَکشم پای من

این حرفا دلسوزی داغ دلش پای من

تو بشو باز گوش بازجوییاش پای من

تو امروز بفهمش عاقبتش پای من

تو فقط دَرکِش کن دَرَکشم پای من

تکست آهنگ همزاد پای من

گوشه اوین باز شده اشتهای سگا

چون تنها سلاح زندونی اعتصاب غذاست

نمیچربه انقراض به بقاش

تو چی میگی ها؟ انقلا*؟ چه حرفا

بگذریم جواب میده زیر لفظی بِکَنیم

زندگی رو جیره بندی هوا رو سمی کردن

نفسامون میشه تقسیم کوهان

فکری در کنار تیپ غربی چیه معنیش

شک شک شک

یکیشون میشه یقین

ما هیچ چیزی کم نداریم

أ امید بگذریم ما ، تو بگو چیه تدبیر

تو ده تا کلید داری یه دونه هم در نداری

ما أ خودی میخوریم با کسی که جنگ نداریم

سر نداریم ته نداریم ، پَ همین راهمون

سرابه تنها ، تنا به طناب

بنا به دلایلشون چهارپایه زیر پام

یه تکون بچکون بره جون اما

باور کنید که

این حرفا دلسوزی داغ دلش پای من

تو بشو باز گوش بازجوییاش پای من

تو امروز بفهمش عاقبتش پای من

تو فقط دَرکِش کن دَرَکشم پای من

این حرفا دلسوزی داغ دلش پای من

تو بشو باز گوش بازجوییاش پای من

تو امروز بفهمش عاقبتش پای من

تو فقط دَرکِش کن دَرَکشم پای من

هنوزم قِصه ها زیاده

گوش شما پر و دل ما بی تابه

جهان سوم جایی که حقیقت

زیر * ها میخوابه

دکمه بازگشت به بالا