متن آهنگ پلنگی 021 کید

متن آهنگ 021 کید به نام پلنگی

021kid – Palangi lyrics

متن آهنگ پلنگی 021 کید

یک و نیمی زدم ته بندی
لاتی میام شلوار پلنگی
ودکام همچین بدک نی
ولی امشب عرق و مهستی فقط
تا خرخره زدم سیر
داشی میگه چهارراه نبندیم ؟
اگه کلانا ندن گیر
ولی دارین بیاین طرف شین

ته بالا کل استکانو
صاب خونه‌ داده استفا
یکی میگه وا کنم پنجمیشو؟
میگم برو بریم عشق داداش
سلامتی اشتباها
* قصه سازا
دمه جیگرکی اشتها باز
میزنیم بعدی رو بسم الله
برم محلشون با کاردم
یکی و میکنن رو برانکارد جمع
قبل خودم میزنه داداشم
تو وعروسیش میریزم شاباش من
میدون دار مرد عمل
سر محل یکی دست به قمس
قلب داداش می هوا خواش
گیر همیم مثه حبس ابد

یک و نیمی زدم ته بندی
لاتی میام شلوار پلنگی
ودکام همچین بدک نی
ولی امشب عرق و مهستی فقط
تا خرخره زدم سیر
داشی میگه چهارراه نبندیم ؟
اگه کلانا ندن گیر
ولی دارین بیاین طرف شین

تکست آهنگ 021 کید پلنگی

برو بریم واسه راندِ بعد
کنده پاشنه دَر
امشبو میخوام راست بگم
چون رفیقام میدونن عاشقم
گلو کسی نده پاس به من
گل فقط گل لاجورد
واسه عیادت داشم میرم
تموم کرده تازه حبس
میدون جنگه
بیار تفنگه
دشمن دعوا
چارپاره تفنگه
قلبه داداشو
می هوا خواشو
همش دست به چوی
می پشت مثل کوه

یک و نیمی زدم ته بندی
لاتی میام شلوار پلنگی
ودکام همچین بدک نی
ولی امشب عرق و مهستی فقط
تا خرخره زدم سیر
داشی میگه چهارراه نبندیم ؟
اگه کلانا ندن گیر
ولی دارین بیاین طرف شین

Prod By Shahabee

دانلود از سای موزیک نیم بها و نصف حجم برای شما محاسبه می شود.

دیدگاه خود را بگذارید