آهنگ های ویژه رسانه سای موزیک
SPECIAL SONGS

متن آهنگ پول تیک تاک

متن آهنگ پول تیک تاک

متن آهنگ پول تیک تاک

در ادامه همراه باشید با متن آهنگ پول که از مجموعه آهنگ های آلبوم طبیعی باش تیک تاک (مشاهده آلبوم) میباشد.

♫♫♫

آدما رفتن تو خودشون

باهم قهرن تو خودشون

همه کردن پولو نشون

پس تو حتما پولو ببوس

پس تو حتما پولو ببوس

آدما رفتن تو خودشون

آدما رفتن تو خودشون

باهم قهرن تو خودشونن

همه کردن پولو نشون

پس تو حتما پولو ببوس

پس تو حتما پولو ببوس

وعده بده قول کشکه

بادمجون زیر چشت اگه صحبت شه

کسى به کسى اخطار نمیده

اینجا نقد چک پاش نمیشه

همه فکر فرداى خودشونن

مهم نیس حتى یکى درد داره دورشون

میخوان بقلى و پله کنن برن بالا تو افکار گمشونن

فکر میکنه که جاپاش سفت شد

هر چى که بگى میگه داداش ول کن

نمیدونه انداخته تو یه جاده که همون اولش زاپاس ول شد

میبازى اگه بد خوره نباشى

میجنگى ولى تجربه ندارى

میگى این مشکلا یکم زود نیس

یه سر بردى یه سر سوختى

آدما رفتن تو خودشون

باهم قهرن تو خودشون

همه کردن پولو نشون

پس تو حتما پولو ببوس

پس تو حتما پولو ببوس

آدما رفتن تو خودشون

آدما رفتن تو خودشون

باهم قهرن تو خودشونن

همه کردن پولو نشون

پس تو حتما پولو ببوس

پس تو حتما پولو ببوس

پس فردام نگو چرا دیر شده

فقط میگى خدا کنه خدا یه کاریش کنه

هر قدمت یه جا ریسکه

شاید صدا تیر نیاد ولى بپا مین پره

سخت میشه صحنه رو به آتیش کشید

جمع سن به سه تا شیش رسید

چرا دنبال صدا سیستمى

وقتشه من میگم باید رئالیست بشى

الکلى شدى کتابیب به جیب

میگى امشبو بپاشیم بریم

همه بیاین باهم یه ماشین بشیم

چشا ریز بشه یه جا میخ بشیم

پشتش میگى ایندم چى

این روزا رو تا رد کردى

بعدشم بریدى بعد

این که میرفت فقط حیف که اریبى رفت

آدما رفتن تو خودشون

باهم قهرن تو خودشون

همه کردن پولو نشون

پس تو حتما پولو ببوس

پس تو حتما پولو ببوس

نمیزارى بازى نصفه ول شه

فیلینگت رو استریته

میگى ریسکک کنم همینم نیست

از این فکرا باید سریع رد شى

بحثه مژگان و مهینم نیست

همه چى پول بهم بگو بقیش چیه هان؟

زندگى پره نظریس پس واسه کى مهم که حقیقت چیه !

آدما رفتن تو خودشون

باهم قهرن تو خودشون

همه کردن پولو نشون

پس تو حتما پولو ببوس

پس تو حتما پولو ببوس

میگن زندگى پولو ساخت با پول زندگى میسازیم

واسشون مهم شب پیشه بى ام ویى کى خوابید

میگن زندگى پولو ساخت با پول زندگى میسازیم

واسشون مهم شب پیشه بى ام ویى کى خوابید

آدما رفتن تو خودشون

آدما رفتن تو خودشون

دانلود از سای موزیک نیم بها و نصف حجم برای شما محاسبه می شود.

    نظرات بسته شده اند