آهنگ های ویژه رسانه سای موزیک
SPECIAL SONGS

متن آهنگ چک از زخمی

متن آهنگ چک از زخمی

متن آهنگ چک از زخمی

آهنگ چک از مجموعه آهنگ های آلبوم شخصی از زخمی است.

♫♫♫

زندگیم عین لبخند رو اخم
پشت هم نیش و پوس خند و زخم
از بچگی صاف تو مخم بعد
میگن چرا زخمی زد کندو رفت
کلی عکس کلی خاطره و کلی داستانو جنگو کل کلو بس

نیستم حودم ولی حرفم که هست
تا بدخواها بچسبن به سقف
درآد اون چشمی که نمیتونه ببینه
زخمی آروم یه گوشه نمیتونه بشینه
تخته گاز میره بی ترمز تو جنگ
تا لاشخورا بیان زخمی پراشونو بچینه
بعد
اوو…

[ورس]

نیستیم شبیه شما
یه روز سفید یه روز ذغال
یه مشت فرصت طلب
یه روز لاشخور یه روز شغال

هنو زوده واسه فرصت دادن به لاشخورا
شما سوژه خنده این
هنو زوده واسه فرصت دادن به لاشخورا
شما سوژه خنده این

[کروس]

چکو زد شروع شد درد سر
دوباره چکو زد شروع شد درد سر
زخمی
چکو زد شروع شد درد سر
دوباره چکو زد شروع شد درد سر

چکو زد در نرو
چکو زد در نرو
چکو زد در نرو
وقتی چکو زد در نرو
بریم

[ورس]

رپ بوده مث مورفین برام
شما عوام فریبا مث جوکین برام
آبرو هرچی مرده بردین
مجاز هم بشین یه پکین برام

کل ایران دارن دیگه آمارتونو
سوژه خنده مردم شدین
دلقکای دستمال به دست
نمیتونین دیگه رد گم کنین
نه
ارزش به محتویات کاره
نه به هیکل و یه یقه ی پاره
ما تا ابد هستیم سرپا
چون کارامون استخون داره

اونی که میدونه کی بودیم ما
چرا اینجاییم چی بودیم ما
میدونه که درش هستیم تا ابد

چون واسه اونه میکوبیم ما

پس پارس نکنو پاچه نگیر
بکش بیرون از این مسیر
فاصله بگیر پات رو سیمه
پس زشت نکن بیشتر از این

[کروس]

چکو زد شروع شد درد سر
دوباره چکو زد شروع شد درد سر
زخمی
چکو زد شروع شد درد سر
دوباره چکو زد شروع شد درد سر

چکو زد در نرو
چکو زد در نرو
چکو زد در نرو
وقتی چکو زد در نرو

[امآیار]

میگن آت برو مث بچه آدم
میگم کدومشون
دهن باز میکن میدن راحت نظر

از بچگی هی
بدتر شد هرچی بیشتر دیدم
من تهشو لبخند
از لب خودمو بقیه محو شد
کلا نمیخوردم به این پلت
و فرممو پاره کردم
تا دیگه به کسی جواب پس ندم

در نرفتمو مشکلم وایسادم تو صورتشون
چک زدمو
و اصلا هم مهم نبود که چی میگن اینا
هیچ وقت نبودمو تنها بودم
غیر مجاز با افتخار
مث رپ آلودم

تو دستمالو بردارو ریش بزارو
مخو دریابو اینورا نیا چون…
کل سیستمت…

[کروس]

چکو زد شروع شد درد سر
دوباره چکو زد شروع شد درد سر
زخمی
چکو زد شروع شد درد سر
دوباره چکو زد شروع شد درد سر

چکو زد در نرو
چکو زد در نرو
چکو زد در نرو
وقتی چکو زد در نرو

دانلود از سای موزیک نیم بها و نصف حجم برای شما محاسبه می شود.

    نظرات بسته شده اند