متن آهنگ کارزار تس

متن آهنگ کارزار تس

تکست اهنگ جدید از تس با نام «کارزار» از آلبوم چراغ با تنظیم سهند ام زد

Tes – Karzaar

متن آهنگ کارزار تس

هر چی گفتی شدم الآن کویر لختم

همون حرفایی که دو گوش رو سر نمیشنفتن

گفتی کویرم حالا نیازمم یه جرعه است

یا همون سفید طبقاتی کلاه قله ات

گفتی بسازم معبد نوکش ستاره

گفتی درخت بکارم رو تنش عاشق شه

گفتی رقصنده ها نمیدونن از سازت حیف

از این آوا ها از سایه ها از قالب شکل

ما یه دلیل میخواستیم وجودت ثابت شه

میگن چشمِ اجدامونو زد نور تابشت

ما که ندیدیم میگن اطبا رو طبیبی

منشا همین زمینی رفتی پشت نقابت که

میگی اینجا کارزاره حالا بجنگ که بازاره

دزدی از چراغ داغه شب به خواب کاروانه

صبح منزل آشناست صبح منزل آشناست

وعده های آرمان به طول خواب کاروان

میگی اینجا کارزاره حالا بجنگ که بازار

دزدی از چراغ داغه شب به خواب کاروان

صبح منزل آشناست صبح منزل آشناست

وعده های آرمان به طول خواب کاروان

میگی اینجا کارزاره حالا بجنگ که بازار

دزدی از چراغ داغه شب به خواب کاروان

صبح منزل آشناست صبح منزل آشناست

وعده های آرمان به طول خواب کاروان

اینا دروغه من خودم رفتم بازار

فروشنده بهم یه قفس عوض دو بال داد

گفت جزای نافرمانی کوره‌ی ابدیه

این چه تشبیه‌یی اون چه روده عسلی‌

خالقشونم یکی ندیده کاره بقیه

من که درمانگرم پناهنده‌ی منزل

خونه کجاست ببر سبزه آراسته‌ است

تبریزی میگه نه رومی میکشه تا ته

از من که خامم چه انتظاری دارن

من غباره خاک میخورم توو جرقه‌ ی آهن

من که شاعران ترین حالت داستانم

یه گوشه بی حرکت چشم دوخته به آفتابم

میگی اینجا کارزاره حالا بجنگ که بازاره

دزدی از چراغ داغه شب به خواب کاروانه

صبح منزل آشناست صبح منزل آشناست

وعده های آرمان به طول خواب کاروان

میگی اینجا کارزاره حالا بجنگ که بازار

دزدی از چراغ داغه شب به خواب کاروان

صبح منزل آشناست صبح منزل آشناست

وعده های آرمان به طول خواب کاروان

دیدگاه خود را بگذارید