متن آهنگ فارسیمتن آهنگ های رپ و هیپ هاپ

متن آهنگ کجا بودی جیدال و ایمانمون

کجا بودی جیدال

متن آهنگ کجا بودی جیدال و ایمانمون

Gdaal X Imanemun – Koja Bodi

آهنگ کجا بودی از مجموعه آهنگ های آلبوم ابرهای نقره ای 1 میباشد.

♫♫♫

کجا بودی کُل شهرک دنبالم بود

توو بغل دخترت نَسخ شمارم بود

یه روانیَم عاشق فا*شه هام

کجا بودی وقتی یه الهه روی پا من بود (کجا)

کجا بودی چا*ال با کاسِبا دست دادی (کجا)

کجا بودی وقتی گرفتیمو پس دادیم (کجا)

کجا بودی وقتی دوستام دشمن شدن (کجا)

کجا بودی چا*ال وقتی عن زدیم رد دادیم

کجا بودی بد بودنم باهام (کجا)

گربه ها توو خونم بودن أ بالا (کجا)

کجا بودی اومد شاعر مریض (کجا)

کجا بودی ، بودی حتما توو کمر بابات (کجا)

کل ایران میدونه جیدال قاتل بیتِ

جنسِ بدخواه خرابِ مث که حافظه ریده

انگار ندیده که من معجزه میکنم

مغزِ باکره با شعرام حامله میشه

کجا بودی بگو کجا بودی کجا (کجا)

کجا بودی بگو کجا بودی کجا (کجا)

کجا بودی بگو کجا بودی کجا (کجا)

کجا بودی بگو کجا بودی کجا (کجا)

کجا بودی بگو کجا بودی کجا (کجا)

نبودی اینورا کجا بودی کجا (نبودی)

نه این آهنگ اصاً هوک نداره فرق

میخوام بدونم تو کجا بودی کجا

تکست آهنگ جیدال کجا بودی

کجا بودی وقتی بچه ترین بودم (بچه)

کجا بودی وقتی کفِ زمین بودم

کجا بودی وقتی دوستام رفتن (چا*ال)

کجا بودی پشتم جیدال علی اومد (کجا)

کجا بودی کردیم دَخلا رو خالی

کجا بودی وقتی هفتادو دادیم (یادش بخیر)

شکستِ عشقی خورده بودی داشی

داشتی پاک میکردی اشکاتو دایی

کجا بودی وقتی میکردن مسخرم (کجا بودی)

واسه لباسا که میکردم من تَنم

نمیدونم چرا أ تهران رفتم

اسکی بازِ یهو لیس زدن أ عنم

کجا بودی تووی رِیف بارِ مودم

کریستال تووی پیمانه بودن

تنها بودم و دور أ خونه

بازم میخواستم أ تهران بخونم

کجا بودی خونم اَفتر بودن

بیستا حوری روی تخت وِل بودن (بیستا)

نمیفهمیدن زبونمو ولی (اصلاً)

میدونستن که بد حیوونم من

زاخارا برا شهرت میان صرفاً دارا

دخترو میچسبن اسم در کنن

منم نکردم خودمو گُم نه

کجا بودی وقتی هر روز بهتر شدم

اینکار کُلِش یه بازیِ عمو

تا اسکناس هست سریع راضیمو

کجا بودی بازی تلفات میداد

توو پارادایس گذاشتن کارد زیرِ گلوم

یادمِ لجم به گیج گاهم رسید

ولی جلومو نگرفت تووی اینکار کسی

کجا بودی قبلِ پارتی گرفتنم

بودن سربازا فَنم توو ایست بازرسی

کجا بودی بگو کجا بودی کجا (کجا)

کجا بودی بگو کجا بودی کجا (کجا)

کجا بودی بگو کجا بودی کجا (کجا)

کجا بودی بگو کجا بودی کجا (کجا)

کجا بودی بگو نبودی اینورا (کجا)

کجا بودی بگو نبودی اینورا (نبودی)

نه این آهنگ اصاً هوک نداره فرق

میخوام بدونم تو کجا بودی کجا

متن آهنگ جیدال به نام کجا بودی

دکمه بازگشت به بالا