آهنگ های ویژه رسانه سای موزیک
SPECIAL SONGS

متن آهنگ کج پایا و کوشا

متن آهنگ پایا و کوشا به نام کج

Paya Ft Kusha – Kaj

آهنگ کج پایا

بصورت کامل در ادامه مطلب رسانه تکست باند

متن آهنگ کج پایا

-کورس-

حالمون خوب نی ، یه جایِ دوریم

خونه رو دود میگیره زود تاریکه نور نی

حالمون خوب نی ، حالمون خوب نی

وا میشه بگ ده میلی نقد میپاچیم روت

چی؟ چی؟

حالمون خوب نی ، حالمون خوب نی

حالمون نه حالمون نه ، حالمون خوب نی

حالمون خوب نی ، حالمون خوب نی

مشکیه کروک ، تیممه تووش میزنیم ورود

چی؟ چی؟

-ورس 38-

تووی تهران همه ، میشه پیدام شبش

تووی میبک ٣ تا بِبن

میان لنگ باز همه

دیگه امسال تهشه ، میکنیم همه تیک آف خره

تو فاز دپ داری فاز برک آپ

بکن جرک آف چلکس

ما همه کار بلدیم ، بالاییم داد نزنین

شما که باز عقبین ،دافت میزنه ساز دهنی

اینجا شب و روز بامونن ،همه دوستامونن

همه غول ببین خفه خون بگیر ترکامون تا اومد

چون حالِ من خوب نی ، سریع تر دور شین

بگیرم میمالم بهت ، فیلم میگیرم با دوربینم

نه حالِ من خوب نی ، نداریم شوخی

انگار پمپ بنزینه ، همه جلو ماها سوخت میدن

صحبتِ پول نی ، نه صحبتِ پول نی

در میاد سه سوته چون ماها پلیریم

شما نوبین ، بد

اَ قدیم بودیم ، هنوزم موندیم

خودتو نگ* نمیشی تو مثِ ماها نیس زوری نه

-کورس-

حالمون خوب نی ، یه جایِ دوریم

خونه رو دود میگیره زود تاریکه نور نی

حالمون خوب نی ، حالمون خوب نی

وا میشه بگ ده میلی نقد میپاچیم روت

چی؟ چی؟

حالمون خوب نی ، حالمون خوب نی

حالمون نه حالمون نه ، حالمون خوب نی

حالمون خوب نی ، حالمون خوب نی

مشکیه کروک ، تیممه تووش میزنیم ورود

چی؟ چی؟

تکست آهنگ کج پایا پایدار

-ورس کوشا-

از همینجا ، راه میشه کج ، لاستیکِ پهن

زدیم توی خاکیه پس ، تا میرسم وا میشه در

پاپیچمن میگم حاشیه نرین ، باز میشه پک

آب میشه برفا با آتیشه من

اَ فیسش معلومه پاچیده بد

ولی کم نمیارم باز میشه خط

دوستای خوبم شاکین از من

تا میبینن میگن لاشیه اَه

مشکلی نی باز میشه حل

فک کردین این چیزا شانسیه نه

که ترکا همه جا گ*ییده بد

شما هم شبیه همن همشون تقلید

فرق دارم من یه چی جدید

ماها چجوری میبریم میشه فهمید

میسازیم تصویر ، میذاریم تاثیر

مامورم تعقیب کرد ، نی اصن تهدید نه

بزرگه زنجیره ام ، هممون وصلیم یِه

باس بشی تسلیم پَ ، یک دو سه دَر رین تق

نمیشم درگیر نه ، همشون ترسیدن

یه جوری بستیم کارو ، کل شهر لرزید

-ورس پایا-

ترپ میکنم سیک

هرچی دختر این دور هست میکنم خیس

تقدیم اورگسم ، کجیم و لش

منفی چون خطیم ، ولی دُپ ام

درکی هنری ، دَر رین سرعتی

چون پرت میکنم نیش و زهری چون افعی

تردید و شک نیس ، من اینطورم همینطورم

میکنم اهلیو وحشی

خزی مثبتی ، مبتدی ازگلی

کرد کیفو از لیر پُر ، وقتی شُو رفتیم

وقت نی مفت پس ، درگیر عمراً شیم

کردی بوکس تمرین ، تو یعنی مشت زنی

شبیه رستمی و تختی و فردین ، ولی شل تر

لشیم کس نگین

هرکی شد درگیر رُک تق تیر خورد سریع

فوت کردین

یعنی مُرد همین

-کورس-

حالمون خوب نی ، یه جایِ دوریم

خونه رو دود میگیره زود تاریکه نور نی

حالمون خوب نی ، حالمون خوب نی

وا میشه بگ ده میلی نقد میپاچیم روت

چی؟ چی؟

حالمون خوب نی ، حالمون خوب نی

حالمون نه حالمون نه ، حالمون خوب نی

حالمون خوب نی ، حالمون خوب نی

مشکیه کروک ، تیممه تووش میزنیم ورود

چی؟ چی؟

دانلود از سای موزیک نیم بها و نصف حجم برای شما محاسبه می شود.

    نظرات بسته شده اند