متن آهنگ گاه فراموشی همایون شجریان

متن آهنگ گاه فراموشی همایون شجریان

تکست آهنگ جدید از همایون شجریان بنام « گاه فراموشی» با ترانه فردین خلعتبری

Homayoun Shajarian – Gah Faramoshi

متن آهنگ گاه فراموشی همایون شجریان

ناگاه نهان رفتم تا گاه فراموشی

آنجا که نهان گفتند اسرار به خاموشی

از گام چو بیرونم آهنگ دگرگونم

دل گوش بکن می دان آیین هم آغوشی

ناگاه نهان رفتم تا گاه فراموشی

آنجا که نهان گفتند اسرار به خاموشی

من گم شده بحثم از درس برونم هم

این کاسه خالی چون بحری است که می نوشی

ناگاه نهان رفتم تا گاه فراموشی

آنجا که نهان گفتند اسرار به خاموشی

هین گام بزن گامی گر پخته و گر خامی

از آب بخاری کو تا برنزند جوشی

تا برنکند کوهی فرهادی و اندوهی

شیرین نشود عشقی تن را نرسد هوشی

ناگاه نهان رفتم تا گاه فراموشی

آنجا که نهان گفتند اسرار به خاموشی

مقصد همه آهنگ است خورشید هماهنگ است

از بهر سکون می رو ای گام چه می کوشی

نور است و صدا عالم در خامشی و هردم

حرفی است که می خواند مستان به فراموشی

ناگاه نهان رفتم تا گاه فراموشی

آنجا که نهان گفتند اسرار به خاموشی

خالی است قدح چون نی از هر دم پی در پی

بی هوش چه می داند هر چشمی و هر گوشی

دیدگاه خود را بگذارید