آهنگ های ویژه رسانه سای موزیک
SPECIAL SONGS

متن آهنگ گا صفیر

متن آهنگ صفیر به نام گا

Safir – GA

گا صفیر

پا رو گاز، قرمزن چراغا *
قانوناشون سمجن اخطارا رو *
پا رو گاز، قرمزن چراغا *
قانوناشون سمجن اخطارا رو *

خیابون دیوان شعر، شاه بیتش صفیر
وزنش با ادیبم یکی، پاپیش بشی رکیکه
یه کوه یخه، سربالا تن تو عمق
یه سنگ رو یخ نمیاره خم به ابروش، اُ
شنبه دوشنبه ای لنگ به لنگه تابه تا
لنگ دوخط شعری لیله لی له زابه راه
از سنایی عطار بهایی بهار شنفتم
اسممو چندبار تو که تویی نشناختی نشناس

پا رو گاز، قرمزن چراغا *
قانوناشون سمجن اخطارا رو *
پا رو گاز، قرمزن چراغا *
قانوناشون سمجن اخطارا رو *

تکست آهنگ صفیر گا

کارگذاشتم دنده ی لج به جا عقب
کردم اسب رو زین به قصد تاخت رفتن
هم همن گیج تو پیچ خطرناک تو سراشیبی
هم هیجانش هیوله باش خوب قوانینی نی
* پز عالی هم گای*دم نداری رو
* اضطرابی که هممونم داریمو
یه رو مینویسن از روم یه فرهنگنامه بی قانون
پژوهکده‌ اش خیابون

پا رو گاز، قرمزن چراغا *
قانوناشون سمجن اخطارا رو *
پا رو گاز، قرمزن چراغا *
قانوناشون سمجن اخطارا رو *

آهنگساز و تنظیم : دهقان

دانلود از سای موزیک نیم بها و نصف حجم برای شما محاسبه می شود.

دیدگاه خود را بگذارید