متن آهنگ فارسیمتن آهنگ های رپ و هیپ هاپ

متن آهنگ گرامافون فرزان

فرزان گرامافون

متن آهنگ فرزان گرامافون

Farzan – Gramaphone

خنده های کودکی گُم شدن

انگار از خودم بیخود شدم

نا ندارم لیوانو پر کنم

خلاصه‌ش نفهمیدم چطور بزرگ شدم

یه روزی بود پُرِ رفیق دورم

واسه همه‌ی آدما غصه نمیخوردم

نه پوستم چروکیده‌س نه موهام سفید شدن

خلاصه‌ش نفهمیدم چطوری پیر شدم

یه گوشه وایسادم و روحمو میخورم

خودم تووی آیینه از پشت گلاویز شدم

زیره ذره‌بین مثل یه میکروبم

خلاصه‌ش نفهمیدم چطوری ریز شدم

به غمگین ترین آهنگا گوشامو میسپُرم

ترکای دیوارِ اتاقو میشمارم

خلا‌آم پر نمیشن پ ترسام گنده میشن

تا حدی که کم مونده خودمو خیس کنم

خشابِ ترامادول صدای گرامافون

تکرارِ شعرا با بغض

با سوتِ ممتد کتری

که تیکه پاره میکنه میره بی وقفه

نظامِ رویاهامو، انگار که هیچکسی نیست

چرای مارو پاسخ بده

زیره این صدیِ ریز احساس ما گُر گرفت

هنوزم امید واسه رهایی از این زندان هست

اگه یکی پیدا شه به من یه قاشق بده

یه کم به ما شوق بده

درد هست ولی التیام نه

تلو تلو یکی چپ یکی راست رفت

خودشو محکم به دیوار زد

افتاد یه گوشه یه گیلاس دستش

درد هست ولی التیام نه

تلو تلو یکی چپ یکی راست رفت

خودشو محکم به دیوار زد

افتاد یه گوشه یه گیلاس دستش

 تکست آهنگ گرامافون فرزان

میگفت من این زندگیو نمیخواستم

چی شده که الان اینجام من

شیپیشام نای جفت گیری ندارن

توو جیبی که نمونده یه ریال تش

بدید پادزهر واسه زخمم

نمیخوام در برم از غم

ولی این لعنتی جوری اتمسفرو *ست

خودت دو ثانیه دورش کنی

خیلی نادخ تر از هر شب

گورتو میکنه مثل یه افعیِ

خونتو میمکه میره یه ور دیگه

روحتو میبره شدت تنفره این ماره لعنتی

از تو، از خونه بیشتره

این ماره که هر شب تورو تا می خونه میبره

بعد از سره مستی ته سقوطو میفهمه

نوره این شبا از هر روزت بیشتره

بعد از کمای سنگین حالِ خوبت میپره

درد هست ولی التیام نه

تلو تلو یکی چپ یکی راست رفت

خودشو محکم به دیوار زد

افتاد یه گوشه یه گیلاس دستش

درد هست ولی التیام نه

تلو تلو یکی چپ یکی راست رفت

خودشو محکم به دیوار زد

افتاد یه گوشه یه گیلاس دستش

متن تک آهنگ گرامافون از فرزان

دکمه بازگشت به بالا