متن آهنگ فارسیمتن آهنگ های رپ و هیپ هاپ

متن آهنگ یه بار زندم جی جی سیجل و سامی لو

یه بار زندم جی جی سیجل

متن آهنگ یه بار زندم جی جی سیجل و سامی لو

آهنگ یه بار زندم از مجموعه آهنگ های آلبوم پیر شدیم ولی بزرگ نه 3 میباشد.

♫♫♫

یه بار زنده ام پشیمونی نیست حالم

یه بازنده ام تا پای این میز قمارم

من همینه حالم تا رو زمینه بالم

به خودم میگم که میشه همین یه بار هم

پَر زد و رفت پَر زد و رفت، تا دنیا رو گرفت

یه روز پا شدم از خودم پرسیدم

چرا بیست چاری دنبال قرص میرم

چیه اصاً به خودم توصیه ام

الان ک دیگه چند سالیه رو سی ام

بگو هنو چکارا مونده

دوس داشتی میگفتن با ریحانا خونده

یا که بالاخره میتونستی برگردی شهرت

چند سالی که تا ویاگرا مونده

اوموجیو اومومجیو

عن دنیارو در آوردیم و

هنو مونده با صد کار دیگه

آتیش بازی مث سر ژانویه

خدا همه کارتا رو تو دادی

ولی بازی یه دست با منه

فرق دارم من با همه

افسانمه که وقتی مُردم میمونه صد سال بعدش

این نسل دیدی همون نسلی شد

که نگف یه موقع کم و کسریشو

ولیعصر شد شانزلیزه

عرقی انداخت نخوای واین بریزه

بدبختیه حالی به دل شی

که اینبار آینده رو خالی نوشتیم

سقفمون دیدی کهکشونه

میگی نه وایسا بدم من نشون بهت

تکست آهنگ جی جی سیجل و سامی لو یه بار زندم

یه بار زنده ام، پشیمونی نیست حالم

یه بازنده ام، تا پایِ این میز قمارم

من همینه حالم تا رو زمینه بالم

به خودم میگم که میشه همین یه بار هم

پَر زد و رفت پَر زد و رفت، تا دنیا رو گرفت

سفید تر میشه هرسال ریشم

نمیشناسم دیگه ده سال پیشمو

روزا دارن شبیه هم باز میشن

چت باز پریشب و مست باز دیشب

همش دنبال تجربه ی جدیدتر

از قلاب پریدن

باید فرق کنه با بقیه هم

چون بد مُرده ها شبیهن

بکن استفاده

چون وقت زود میگذره مثل باده

سر فرصت همون موقع دیره

بذار گُر بگیره چون ذوقت میره

میدونم دوس داری تنبلیاشو

جم بخور از رو صندلی پاشو

باش از پشت اون میزت فراری

زندگی دکمه ی ریست نداری

تا جووونیت بکن کثافت کاری

پیر شی وقت زیاد برا قضاوت داری

زندگی کوتاهه سک سک میکنی

حرومش نکن مفت مفت بیخودی

هرشب انقد کوک موک زدیم و

لخت مخت کردیم باید دکتر میشدیم

جفت ما که همش تو که سخت میگیری

بدون پشیمون میشی وقتی پیری

رفتم من، بلندیا رو پریدم

سعی کردم، خودم ایرادو نبینم

پس اصلاً مهم نیس ما رو نگیرن

شرمندم باز مست کردم

یه بار زنده ام، پشیمونی نیست حالم

یه بازنده ام، تا پایِ این میز قمارم

من همینه حالم تا رو زمینه بالم

به خودم میگم که میشه همین یه بار هم

پَر زد و رفت پَر زد و رفت، تا دنیا رو گرفت

دکمه بازگشت به بالا