آهنگ های ویژه رسانه سای موزیک
SPECIAL SONGS

متن آهنگ Lemon Haze سپهر خلسه

متن آهنگ Lemon Haze سپهر خلسه

آهنگ Lemon Haze سپهر خلسه

آهنگ Lemon Haze از مجموعه سینگل ترک های سپهرخلسه میباشد.

در ادامه همراه باشید با آهنگ سپهر خلسه Lemon Haze

[کروس]

اووو شده سَم تیریپ من

چون که من تویی خونم

دارم صد میلی گرم

Lemon Haze Haze Haze

Lemon Haze Haze Haze

Lemon Haze Haze Haze

اووو شده سَم تیریپ من

چون که من تویی خونم

دارم صد میلی گرم

Lemon Haze Haze Haze

Lemon Haze Haze Haze

Lemon Haze Haze Haze

[ورس یک]

درگیت بودم خبر نداشتی

تووی جیب میره خبر نداشتی

تووی ذهنمه خبر نداشتی

خبر نداشتی همه ـَش حواشی

پاناورو دمه در پُر پرفه

ولی هوا آفتابی گُل سمه

تاسمانی منفین کله جَمعِش

رد بده کی میخواد کنه جَمعِش

فن میزم ژان کلاود وندم

مشتیاش هم باهام کلاب بندن

زندگی میره تووی یه لحظه

اگه نپایی دود میشه توویِ لحظه

وقت ندارم شاخ به شاخ شی آه

داره میاد الان تازه Money

نداره باهات سازگاری

نیستش داش راهه بازی

آره هر راهی فرق داره اینو بدون

سنگ انداز توپ بسکت میشه پود به لثه

بذا خوب بچسبه آه

شک نکن که شوره مزه

ولی تلخه یکمی روی بنده

دوستمون روی دنده برده

پشت زمین داشته گرم میکرده

[کروس]

اووو شده سَم تیریپ من

چون که من تویی خونم

دارم صد میلی گرم

Lemon Haze Haze Haze

Lemon Haze Haze Haze

Lemon Haze Haze Haze

اووو شده سَم تیریپ من

چون که من تویی خونم

دارم صد میلی گرم

Lemon Haze Haze Haze

Lemon Haze Haze Haze

Lemon Haze Haze Haze

[ورس دو]

همه ـَش توویِ تورم اسپایدر من (spider man)

خوشحالی کار تست لایدرا

بی مورد دیدی استایل انقد

سیس و دیدم میخوان اسپانسرشن

فکرامو میدم بد شکنجه

توویِ دست بنده آخه نقش گنجه حاجی

حاجی درده تو قلب شهره

سبکی توو مُرده و نبش قبره

لباسام گشادن اِرک سیکن

دورم پُر برف ولی مکزیکم

خطم روزگار همه مشکیتن حاجی

خطم روزگار همه مشکیتن

شاخ نشو جامون انقد سفته

یهو میریزیم رو سرت عینهو شامپو سدر صحت

دنیای مارو وارونه نوشتن

ولی حقمون با اونه گرفتم

[کروس]

اووو شده سَم تیریپ من

چون که من تویی خونم

دارم صد میلی گرم

Lemon Haze Haze Haze

Lemon Haze Haze Haze

Lemon Haze Haze Haze

اووو شده سَم تیریپ من

چون که من تویی خونم

دارم صد میلی گرم

Lemon Haze Haze Haze

Lemon Haze Haze Haze

Lemon Haze Haze Haze

[ورس سه]

تیم قوی تر از بارساس

شاخ کلاه میشن تووی دام تاونز

سانت انقد خلاف توو اکیپن یجا

کمپمون عین بازداشتگاهس

حِیض رو لب بیگ توو دست

قلیون هم میچوقم

هی دورم میچرخن

هه انگار من میدونم

شربت و قرص میرم به ف*ک

دستکاری میکنن هی گیرنده هارو

همه پیگیری میکنن کی رفته باهات

بگردیش میبینی میلنگه تا صبح

نیستم عمو سبزی فروشه

چون یهو دیدی بابا زد زیره گوشِت

دستگیره حاجی درگیرتونه

مثِ سگ ترسیده داره درمیره خونه

آه برو بگو بابا سند بیاره

دمه در واساده سمند سیاهه

گُل کاشته ورق میخواد

منم میام حتماً تنم میخاره

زیرآب میزنی زیرآب نمیری

حدی نیستی أ ما ایراد بگیری

ایران میاد ما ایران نمیریم

زیاد میاد با بیاین ببینین

[کروس]

اووو شده سَم تیریپ من

چون که من تویی خونم

دارم صد میلی گرم

Lemon Haze Haze Haze

Lemon Haze Haze Haze

Lemon Haze Haze Haze

اووو شده سَم تیریپ من

چون که من تویی خونم

دارم صد میلی گرم

Lemon Haze Haze Haze

Lemon Haze Haze Haze

Lemon Haze Haze Haze

دانلود از سای موزیک نیم بها و نصف حجم برای شما محاسبه می شود.

    نظرات بسته شده اند