آهنگ های ویژه رسانه سای موزیک
SPECIAL SONGS

متن و ترجمه آهنگ خارجی XXXTENTACION – changes

متن و ترجمه آهنگ خارجی Changes از XXXTENTACION

Text New Music XXXTENTACION Called Changes

XXXTENTACION changes

ترجمه آهنگ XXXTENTACION به نام Change

Mmm, baby, I don’t understand this
عزیرم من اینو درک نمیکنم

You’re changing, I can’t stand it
داری تغییر میکنی.نمیتونم اینو تحمل کنم

My heart can’t take this damage
قلبم نمیتونه این صدمه رو بپزیره

And the way I feel, can’t stand it
و اینطوری که احساس میکنم.نمیتونم تحمل کنم

Mmm, baby, I don’t understand this
عزیرم من اینو درک نمیکنم

You’re changing, I can’t stand it
داری تغییر میکنی.نمیتونم اینو تحمل کنم

My heart can’t take this damage
قلبم نمیتونه این صدمه رو بپزیره

And the way I feel, can’t stand it
و اینطوری که احساس میکنم.نمیتونم تحمل کنم

Mmm, baby, I don’t understand it
عزیرم من اینو درک نمیکنم

Girl, you’re makin’ it hard for me
دختر داری اینو واسم سخت میکنی

Girl, you’re makin’ it hard for me
دختر داری اینو واسم سخت میکنی

Girl, you’re makin’ it hard for me, uh, mmm
دختر داری اینو واسم سخت میکنی

Girl, you’re makin’ it hard for me
دختر داری اینو واسم سخت میکنی

Girl, you’re makin’ it hard for me
دختر داری اینو واسم سخت میکنی

Girl, you’re makin’ it hard for me
دختر داری اینو واسم سخت میکنی

XXXTENTACION – changes

Mmm, baby, I don’t understand this
عزیرم من اینو درک نمیکنم

You’re changing, I can’t stand it
داری تغییر میکنی نمیتونم اینو تحمل کنم

My heart can’t take this damage
قلبم نمیتونه این صدمه رو بپزیره

And the way I feel, can’t stand it
و اینطوری که احساس میکنم نمیتونم تحمل کنم

Mmm, baby, I don’t understand this
عزیرم من اینو درک نمیکنم

You’re changing, I can’t stand it
داری تغییر میکنی نمیتونم اینو تحمل کنم

My heart can’t take this damage
قلبم نمیتونه این صدمه رو بپزیره

And the way I feel, can’t stand it
و اینطوری که احساس میکنم.نمیتونم تحمل کنم

Mmm, baby, I don’t understand this
عزیرم من اینو درک نمیکنم

You’re changing, I can’t stand it
داری تغییر میکنی نمیتونم اینو تحمل کنم

My heart can’t take this damage
قلبم نمیتونه این صدمه رو بپزیره

And the way I feel, can’t stand it
و اینطوری که احساس میکنم.نمیتونم تحمل کنم

Mmm, baby, I don’t understand it
عزیرم من اینو درک نمیکنم

دانلود از سای موزیک نیم بها و نصف حجم برای شما محاسبه می شود.

  • Pauline Wilmot 17 خرداد 1399

    R.I.P