ثبت شده در ستاد ساماندهی جمهوری اسلامی ایران

متن و ترجمه آهنگ Metallica – Nothing Else Matters

متن و ترجمه آهنگ Metallica – Nothing Else Matters

Nothing Else Matters Metallica

ترجمه فارسی آهنگ خارجی

Nothing Else Matters متالیکا (هیچ چیز دیگری اهمیت نداره)

So close no matter how far

couldn’t be much more from the heart

Forever trust in who we are

and nothing else matters

خیلی نزدیک، اهمیتی ندارد چقدر

از قلبهایمان که نمی تواند نزدیکتر باشد

همیشه به خودمان باور خواهیم داشت که چه کسی هستیم

و چیز دیگری اهمیت نخواهد داشت

never opened myself this way

life is ours, we live it our way

all these words I don’t just say

and nothing else matters

هرگز اینگونه حرفهای دلم را بیان نکرده بودم

زندگی مال ماست، به روش خودمان در آن زندگی می کنیم

نمیخواهم اینهایی که می گویم فقط حرف باشد

و چیز دیگری اهمیت نخواهد داشت

trust I seek and I find in you

every day for us something new

open mind for a different view

and nothing else matters

آن امنیتی را که به دنبالش بودم را در تو یافتم

هر روز برایمان چیزهای جدید اتفاق خواهد افتاد

ذهنت را بر دیدگاههای جدید بگشا

و چیز دیگری اهمیت نخواهد داشت

never cared for what they do

never cared for what they know

But I know

So close no matter how far

هرگز به کارهایی که انجام دادند اهمیت نداده ام

هرگز به چیزهایی که میدانستند اهمیت نداده ام

اما من می دانم

خیلی نزدیک، اهمیتی ندارد چقدر

متن و ترجمه آهنگ Nothing Else Matters از Metallica

couldn’t be much more from the heart

forever trust in who we are

and nothing else matters

never cared for what they do

از قلبهایمان که نمیتواند نزدیکتر باشد

همیشه به خودمان باور خواهیم داشت که که هستیم

و چیز دیگری اهمیت نخواهد داشت

هرگز به کارهایی که انجام دادند اهمیت نداده ام

never cared for what they know

But I know

I never opened myself this way

life is ours, we live it our way

هرگز به چیزهایی که میدانستند اهمیت نداده ام

اما من می دانم

هرگز ذهنم را اینطور باز نکرده بودم

زندگی مال ماست، به روش خودمان در آن زندگی می کنیم

all these words I don’t just say

and nothing else matters

trust I seek and I find in you

every day for us something new

نمیخواهم اینهایی که می گویم فقط حرف باشد

و چیز دیگری اهمیت نخواهد داشت

آن امنیتی را که به دمبالش بودم را در تو یافتم

هر روز برایمان چیزهای جدیداتفاق خواهد افتاد

open mind for a different view

and nothing else matters

never cared for what they say

never cared for games they play

ذهنت را بر دیدگاههای جدید بگشا

و چیز دیگری اهمیت نخواهد داشت

هرگز به چیزهایی که می گفتند اهمیت نداده ام

هرگز به بازیهایی که میکرده اند اهمیت نداده ام

never cared for what they do

never cared for what they know

But I know

So close no matter how far

هرگز به کارهایی که انجام دادند اهمیت نداده ام

هرگز به چیزهایی که میدانستند اهمیت نداده ام

اما من می دانم

خیلی نزدیک، اهمیتی ندارد چقدر

couldn’t be much more from the heart

forever trust in who we are

no nothing else matters

از قلبهایمان که نمی تواند نزدیکتر باشد

همیشه به خودمان باور خواهیم داشت که چه کسی هستیم

وهیچ چیز دیگری اهمیت نخواهد داشت

آهنگ های بیشتر از این خواننده

دیدگاه خود را بگذارید