ثبت شده در ستاد ساماندهی جمهوری اسلامی ایران

متن و ترجمه آهنگ Coldplay Ft Bionce – Hymn for the weekend

coldplay-ft-bionce-hymn for the weekend

متن و ترجمه آهنگ Coldplay Ft Bionce – Hymn for the weekend

ترجمه فارسی آهنگ خارجی

Oh, angel sent from up above

اه ، فرشته ای که از آسمان فرستاده شده

You know you make my world light up

خودت میدونی که دنیامو نورانی میکنی

When I was down, when I was hurt

وقتی من زمین خورده بودم ، آسیب دیده بودم

You came to lift me up

تو اومدی تا منو بکشی بالا

Life is a drink and love’s a drug

دنیا یه نوشیدنیه و عشق یه دارو

Oh now I think I must be miles up

اه ، الان فکر میکنم که مایل ها بالا اومدم

When I was a river dried up

وقتی من رودخانه ای خشکیده بودم

You came to rain a flood

تو مثل بارانی سیل آسا آمدی

You said drink from me, drink from me

گفتی که از من بنوش ، از من بنوش

When I was so thirsty

وقتیکه خیلی تشنه بودم

Poured on a symphony

مثل یک موسیقی نواخته شدی

Now I just can’t get enough

نمیتونم ازش سیراب بشم

Put your wings on me, wings on me

بالهات رو بزار روی من ، بالهات رو بزار روی من

When I was so heavy

وقتی خیلی سنگین بودم

Poured on a symphony

مثل یک موسیقی جاری شو

When I’m low, low, low, low

وقتی خیلی بیحال و غمگین بودم

I, Oh-I, Oh-I

Got me feeling drunk and high

به من احساس مستی و بلند مرتبگی دادی

So high, so high

بالای بالا

Oh-I, Oh-I, Oh-I

Now I’m feeling drunk and high

به من احساس مستی و بلند مرتبگی دادی

So high, so high

بالای بالا

(Woo-ooo-ooo-woo)

Oh, angel sent from up above

فرشته ای که از آسمان فرستاده شده

I feel you coursing through my blood

احساس میکنم در خون من جریان داری

Life is a drink and your love’s about

زندگی مثل یک نوشیدنیه و عشق تو

To make the stars come out

برای آشکار کردن ستاره هاست

Put your wings on me, wings on me

بالهات رو بزار روی من ، بالهات رو بزار روی من

When I was so heavy

وقتی خیلی سنگین بودم

Poured on a symphony

مثل یک موسیقی جاری شو

When I’m low, low, low, low

وقتی خیلی بیحال و غمگین بودم

I, Oh-I, Oh-I

Got me feeling drunk and high

به من احساس مستی و بلند مرتبگی دادی

So high, so high

بالای بالا

Oh-I, Oh-I, Oh-I

Now I’m feeling drunk and high

الان احساس مستی و نشئگی میکنم

So high, so high

بالای بالا

That I shoot across the sky

(اینقدر که) آسمون رو در مینوردم

That I shoot across the…

That I shoot across the sky

آسمون رو در مینوردم

آهنگ های بیشتر از این خواننده

دیدگاه خود را بگذارید