آهنگ های ویژه رسانه سای موزیک
SPECIAL SONGS

متن و ترجمه آهنگ Say Something از A Great Big World

متن و ترجمه آهنگ A Great Big World ft Christina Aguilera به نام Say Something

(اِ گریت بیگ ورد)

A Great Big World ft Christina Aguilera - Say Something

A Great Big World ft Christina Aguilera – Say Something

Say something, I’m giving up on you
یه چیزی بگو، من دارم امیدمو بهت از دست میدم

I’ll be the one, if you want me to
اگه بخوای من مال تو میشم

Anywhere, I would’ve followed you
هرجا، دنبالت میومدم

Say something, I’m giving up on you
یه چیزی بگو، من دارم امیدمو بهت از دست میدم

And I am feeling so small
و دارم خیلی کوچک میافتم

It was over my head
بیشتر از حد من بود

I know nothing at all
من هیچی نمیدونم

And I will stumble and fall
و سکندی میخورم و میافتم

I’m still learning to love
هنوز دارم یاد میگیرم عاشق شم

Just starting to crawl
تازه شروع به خزیدن کردم

Say something, I’m giving up on you
یه چیزی بگو، من دارم امیدمو بهت از دست میدم

I’m sorry that I couldn’t get to you
متاسفم که نتونستم بهت برسم

Anywhere, I would’ve followed you
هرجا، دنبالت میومدم

Say something, I’m giving up on you
یه چیزی بگو، من دارم امیدمو بهت از دست میدم

And I will swallow my pride
غرورم رو قورت میدم
You’re the one that I love
تو کسی هستی که دوستش دارم
And I’m saying goodbye
و دارم خداحافظی میکنم

Say something, I’m giving up on you
یه چیزی بگو، من دارم امیدمو بهت از دست میدم
And I’m sorry that I couldn’t get to you
و متاسفم که نتونستم بهت برسم
And anywhere, I would have followed you
هرجا، دنبالت میومدم
Oh-oh-oh-oh say something, I’m giving up on you
یه چیزی بگو، من دارم امیدمو بهت از دست میدم

Say something, I’m giving up on you
یه چیزی بگو، من دارم امیدمو بهت از دست میدم

Say something
یه چیزی بگو

دانلود از سای موزیک نیم بها و نصف حجم برای شما محاسبه می شود.

آهنگهای دیگر خواننده

    نظرات بسته شده اند